Eerste kindergemeenteraad Eemsdelta is een feit!

Op donderdag 16 maart was de eerste kindergemeenteraadsvergadering in de gemeente Eemsdelta. De kinderraad mocht 3 subsidies geven. De leerlingen van 4 scholen gingen daarover met elkaar in discussie.

Lees hieronder het persbericht.

De kindergemeenteraad met de indieners van de voorstellen die alle drie een subsidie ontvangen
De kindergemeenteraad met de ontvangen subsidies

Op donderdag 16 maart was de eerste kindergemeenteraadsvergadering in de gemeente Eemsdelta. Vier scholen uit Appingedam deden mee: de Citer, de Jan Ligthartschool, de Triangel en de Vuurvlinder. De leerlingen gingen met elkaar in discussie over 3 voorstellen ingediend door Vakantiespelen Kriebeldam, Spooktocht Appingedam en de Stichting Stammenhof. De kinderraad mocht 3 subsidies geven aan deze projecten. Door het stellen van vragen, het inbrengen van goede argumenten  en het voeren van het debat bepaalden de leerlingen samen door middel van een stemming welk idee op de eerste, tweede en derde plaats kwam. "Wat ik leuk vind aan de kindergemeenteraad is dat wij nu een keer een beslissing nemen en niet alleen de volwassenen", aldus een van de kindergemeenteraadsleden. Uiteindelijk kreeg na het tellen van de stemmen Stichting Stammenhof € 1.500,-, Vakantiespelen Kriebeldam € 1.000,- en Spooktocht Appingedam € 500,- om het voorstel uit te voeren.

Voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Ben Visser: "De Raad Eemsdelta organiseert voor het eerst een kindergemeenteraad in de gemeente Eemsdelta. Het gaat om een pilot, mogelijk zetten we het ook met andere scholen uit de gemeente voort. Het is voor de gemeenteraad een leuke manier om de jeugd te betrekken bij het raadswerk. Zo leren ze op een laagdrempelige manier wat de politiek inhoudt en hoe ze samen tot een besluit moeten komen. Wie weet zien we over een aantal jaren een aantal van hen wel terug als raadslid bij onze gemeente".

In de weken voor de vergadering werd er op school door middel van een lespakket uitgebreid aandacht besteed aan hoe een democratie werkt en hoe het gemeentebestuur in elkaar steekt. Ook hebben een aantal raadsleden een gastles gegeven in de klassen. Elke deelnemende school leverde 8 leerlingen voor de vergadering van de kindergemeenteraad. Onder leiding van de voorzitter burgemeester Ben Visser en later plaatsvervangend voorzitter Bert Raangs debatteerden de leerlingen over de 3 subsidieaanvragen. Een aantal organisaties (gericht op jeugd) uit Appingedam waren benaderd om een aanvraag in te dienen. Zij hadden in hun voorstellen duidelijk omschreven waar zij de subsidie voor gaan gebruiken. Tijdens de vergadering van de kinderraad konden de kinderraadsleden de organisaties vragen stellen over hun projecten.

Daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt, allerlei vragen kwamen voorbij.

3 aanvragen voor subsidies

Vakantiespelen Kriebeldam vroeg een subsidie aan voor het organiseren van een BOEMdag tijdens de kinderspeelweek in zomer van 2023, waarbij de kinderen zelf mogen kiezen welke feestdag ze willen vieren. Hun doel is om te zorgen dat iedereen, ook de kinderen die minder te besteden hebben, een geweldige zomervakantie hebben. Met het geld van de kindergemeenteraad willen zij zorgen voor een extra speciaal jaar, met cadeautjes, slagroom en vuurwerk voor iedereen.

Spooktocht Appingedam wil graag alle deelnemers aan de spooktocht een extra verrassing geven. Omdat de spooktocht dit jaar voor de 10e keer georganiseerd wordt willen ze dolgraag een groot etagespookhuis naar Appingedam halen waarin ze de deelnemers flink kunnen laten schrikken. Mocht dit financieel niet haalbaar zijn, dan wilden ze graag de bewegwijzering vervangen.

Stichting Stammenhof wou met hun voorstel graag aandacht vragen voor speeltuin Stammenhof. Zij organiseren tijdens het 40-jarig jubileum van de speeltuin een feestdag voor alle kinderen van Appingedam en omstreken om daarmee sponsoren, subsidies en donateurs te werven die hun financieel kunnen helpen om een plan wat gemaakt is voor de speeltuin uit te voeren.

Plaatsvervangend voorzitter Bert Raangs complimenteerde de kinderen op hun inzet en goede voorbereiding.

Wil je meer weten over de Raad Eemsdelta?

Kijk dan op de website van de gemeenteraad.