Eind april ontvang je de aanslag gemeentelijke belastingen

Niet alle onderwerpen staan in de belastinggids die je bij de aanslag ontvangt. Op de website van de gemeente vind je meer informatie.

In de laatste week van april versturen we de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Dit zijn de eerste aanslagen van de gemeente Eemsdelta. Naast de aanslag ontvang je ook een belastinggids, waarin informatie staat over de verschillende belastingen. Een aantal onderwerpen konden wij niet in de gids opnemen, omdat de gemeenteraad daarover bij het drukken van de gids nog geen besluit had genomen. 

Aanslag belastingen later door herindeling

In de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum werden de aanslagen van de gemeentelijke belastingen altijd begin februari bezorgd. Dit jaar versturen we de aanslagen in april. Dat komt door de herindeling van de 3 gemeenten. De belastingbestanden van de 3 gemeenten moesten nog worden samengevoegd. Ook kon de gemeenteraad pas in de vergadering van maart het tarief voor de belastingen vaststellen.

Voor jou als inwoner verandert er weinig. Je kunt zoals je gewend was betalen in 10 termijnen. De eerste termijn is dan in mei 2021, de laatste termijn in februari 2022.

Machtiging

Had je al een machtiging gegeven aan de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl of Loppersum? Dan hoef je dat niet te doen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Je machtiging blijft geldig.

Compensatieregelingen

Sommige belastingregels zijn veranderd. Daarom kun je voor een aantal situaties een vergoeding krijgen. Dit heet compensatie. Kijk voor meer informatie op de pagina over  de compensatieregelingen belastingen.

Heb je vragen over belastingen?

Op de pagina over de belastingen vind je alle tarieven en meer informatie. Heb je na het lezen nog vragen? Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.