Energiefonds

Het gemeentelijk Energiefonds is een maatwerkregeling. Op deze pagina meer over het Energiefonds en hoe je deze tijdelijke compensatieregeling kunt aanvragen.

Wat is het Energiefonds?

Het gemeentelijk Energiefonds is een regeling naast en ook als aanvulling op de eenmalige energietoeslag van het Rijk.

Voor wie is het gemeentelijk Energiefonds?

Het Energiefonds is er voor alle huishoudens in de gemeente Eemsdelta die door aantoonbaar hogere energielasten financieel dreigen vast te lopen. Uit het Energiefonds is een maandelijkse tegemoetkoming in de energiekosten beschikbaar.

Hoe houden we rekening met jouw inkomen?

 • Is jullie gezamenlijke inkomen niet hoger dan € 2.062,50 netto per maand? Dan is de tegemoetkoming 100% van de berekende hoge energiekosten.
 • Is jullie gezamenlijke inkomen hoger dan € 2.062,50 maar niet hoger dan € 2.475,00 netto per maand? Dan is de tegemoetkoming 75% van de berekende hoge energiekosten tot maximaal € 600,00 per maand.
 • Is jullie gezamenlijke inkomen hoger dan € 2.475,00 maar niet hoger dan € 2.887,50 netto per maand? Dan is de tegemoetkoming 50% van de berekende hoge energiekosten tot maximaal € 600,00 per maand.
 • Is jullie gezamenlijke inkomen hoger dan € 2.887,50 maar niet hoger dan € 3.300,00 netto per maand? Dan is de tegemoetkoming van 25% van de berekende hoge energiekosten tot maximaal € 600,00 per maand.
 • Is jullie gezamenlijke inkomen hoger dan € 3.300,00 netto per maand? Dan krijg je geen tegemoetkoming.

Hoe berekenen we de hoogte van jouw tegemoetkoming?

De tegemoetkoming uit het Energiefonds is maatwerk. Iedere situatie is anders en daarmee ook de hoogte van de tegemoetkoming. We berekenen die als volgt:

Energiekosten min eigen bijdrage inkomen = hoogte tegemoetkoming.

Energiekosten

Bij de berekening houden we rekening met de volgende stappen:

 • We gaan uit van jouw verbruik op 1 juli 2021 met de tarieven van die datum. Daarom hebben we een jaarrekening (afrekennota) van jouw energieleverancier nodig waar de maand juli 2021 bij in zit.
 • Vervolgens kijken we naar de tarieven vanaf het moment dat jouw energierekening omhoog is gegaan. Hiervoor moet je een bewijsstuk meesturen waaruit het nieuwe tarief blijkt. Dat kan het nieuwe energiecontract zijn of een brief van de energieleverancier met de nieuwe tarieven. Een voorschotnota is geen bewijs voor de prijsverhoging. 
 • We berekenen jouw energiekosten op basis van het verbruik dat op jouw jaarrekening (afrekennota) staat én de nieuwe, hogere tarieven van het nieuwe contract. Deze tarieven kunnen (maandelijks) verschillen.
 • Energiekosten die hoger zijn dan 10% van het gezamenlijke inkomen komen voor een tegemoetkoming in aanmerking. Bijvoorbeeld: jullie gezamenlijke inkomen is € 2.000,00. De berekende energiekosten zijn € 500,00. De mogelijke tegemoetkoming is dan € 500,00 min € 200,00 (is 10% van € 2.000,00).
 • Heb je de eenmalige energietoeslag van € 1.300,00 ontvangen? Dan brengen we dit bedrag in mindering op de berekening.
 • Ook de compensatie van € 190,00 per maand die je via je energieleverancier ontvangt brengen we in november en december in mindering.
 • Daarnaast gaan we er vanuit dat je ook zelf probeert om te besparen op jouw energielasten. Hiervoor brengen we € 15,00 per maand in mindering op de berekening.

Inkomen en eigen geld 

Afhankelijk van de hoogte van het (gezamenlijke) inkomen van jouw huishouden moet je zelf mogelijk een bijdrage van de hogere energielasten betalen. Alle inkomsten uit werk, uit je eigen bedrijf of een uitkering tellen mee. Dat kan een uitkering van de gemeente zijn, maar ook van het UWV of de SVB. Ook met alimentatie die je voor jezelf of je kinderen ontvangt houden we rekening. Toeslagen van de Belastingdienst, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag tellen we niet mee bij het inkomen.

Bij het energiefonds kijken we naar eigen geld van jezelf en je partner waarover je direct kunt beschikken, zoals contant geld en geld dat op je betaalrekening of je bankrekeningen staat. De eventuele overwaarde van je huis of de waarde van je auto tellen we niet mee. Als jouw of jullie eigen geld bij elkaar opgesteld meer is dan de vermogensgrens die in jouw situatie geldt, dan krijg je geen tegemoetkoming uit het energiefonds.

De peildatum van het inkomen is de maand waarop de tegemoetkoming uit het Energiefonds ingaat. Sommige inkomsten zijn geen vast bedrag per maand en kunnen maandelijks verschillen. Er zijn ook inkomsten die niet maandelijks worden uitbetaald maar bijvoorbeeld per kwartaal. Op de bewijsstukken die je moet meesturen moeten die inkomsten zichtbaar zijn. Meestal zijn de bewijsstukken over de maand waarin de tegemoetkoming ingaat voldoende.

Hoe vraag je een tegemoetkoming vanuit het Energiefonds aan?

Dit kan digitaal via een aanvraagformulier op deze pagina, maar ook met een papieren aanvraagformulier. 

Huishoudens kunnen tot en met 31 maart 2023 een maandelijkse tegemoetkoming voor hogere energiekosten aanvragen.

Leidend is de peildatum waarop de hogere energielasten zijn ontstaan. Let op: je kunt een tegemoetkoming krijgen met terugwerkende kracht over de periode 1 april 2022 tot en met 31 december 2022.

Wat heb je nodig voor het invullen van het formulier?

Voor het digitaal invullen van de aanvraag heb je nodig:

 • Je DigiD-gegevens.
 • Je bankrekeningnummer (IBAN).
 • Stukken waaruit blijkt dat je te maken hebt met verhoogde energielasten. Hiermee bedoelen we: 1) jaarrekening (afrekennota) van jouw energieleverancier waar de maand juli 2021 bij in zit en 2) bewijsstuk waaruit het nieuwe tarief blijkt. Dat kan het nieuwe energiecontract zijn of een brief van de energieleverancier met de nieuwe tarieven.
 • Stukken waaruit jouw inkomen en je eigen geld blijken. Hiermee bedoelen we: 1). de salaris- of uitkeringsspecificatie van jouw inkomen van de maand waarop de tegemoetkoming ingaat en 2) afschriften van je betaalrekening en je spaarrekening over drie maanden: van de maand waarop de tegemoetkoming ingaat en van twee maanden daaraan voorafgaand. 
 • Heb je een partner? Vul dit dan in. Dan is er een tweede formulier (een toestemmingsformulier). De partner krijgt een mail met daarin een link naar het toestemmingsformulier. In het aanvraagformulier vult de partner zijn of haar gegevens in. De aanvraag en het toestemmingsformulier koppelen we vervolgens.

Ga naar het onlineformulier voor aanvraag van het Energiefonds

Hoe kan ik aanvragen met een papieren aanvraagformulier?

Je kunt een papieren aanvraagformulier opvragen bij het Sociaal Plein Eemsdelta door te bellen met (0596) 63 90 10 of een mail te sturen naar energiefonds@eemsdelta.nl. Op het papieren aanvraagformulier staat waar je jouw aanvraag naartoe kunt sturen.

Lukt het online aanvragen niet en heb je daar hulp bij nodig?

Ga dan naar een van de gratis spreekuren van het Steunpunt Administratie van Cadanz Welzijn. De spreekuren zijn:

 • Iedere dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur in de Bibliotheek in Appingedam.
 • Iedere woensdag van 9.00 tot 12.00 in De Kajuit in Delfzijl.

Overige voorwaarden

Je kunt de tegemoetkoming alleen aanvragen als je aan deze voorwaarden voldoet: 

 • je woont in Eemsdelta.
 • je hebt aantoonbaar hogere energielasten.
 • je bent 18 jaar of ouder.
 • je hebt geen eigen geld boven de vermogensgrens.
 • je woont zelfstandig (niet bij ouders/verzorgers of in een instelling).
 • je bent niet gedetineerd.

Veelgestelde vragen

Hieronder lees je de veelgestelde vragen en de antwoorden.

FAQ Energiefonds

De belangrijkste gegevens die we controleren zijn: je woonsituatie, je energiekosten, inkomen en eigen geld. Als hier vragen of onduidelijkheden over zijn dan nemen wij hierover contact met je op.

In de tabel hieronder vind je hoeveel spaargeld je maximaal mag hebben. De bedragen gelden voor 2022.

Maximaal vermogen
Situatie Maximaal
Alleenstaande € 6.505,00
Gezin of alleenstaande ouder € 13.010,00

Beleids-en uitvoeringsregels

Via de webpagina van overheid.nl kun je de beleidsstukken teruglezen, zoals 'Beleidsregels eenmalige energietoeslag Eemsdelta 2022' en de 'Gewijzigde uitvoeringsregels Hogere energiekosten Eemsdelta 2022'. 

Vragen over of hulp nodig bij geldzaken?

Heb je moeite om de rekeningen te betalen? Of heb je schulden? Neem contact op met ons Informatie- en adviespunt Geldzaken via (0596) 856903. Je kunt ook mailen naar geldzaken@eemsdelta.nl. Wij helpen je graag.

Heb je vragen?

Mail dan naar energiefonds@eemsdelta.nl of bel met het Sociaal Plein Eemsdelta via telefoonnummer (0596) 63 90 10. Het Sociaal Plein is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur.