Feestelijke opening Kindcentrum 't Maar in Spijk

Woensdag 1 juni 2022 is kindcentrum 't Maar in Spijk feestelijk geopend. In oktober 2020 opende het nieuwe kindcentrum al haar deuren, maar door het coronavirus was er geen officiële opening.

Opening

De dag begon met alle kinderen en ouders op het schoolplein. Eén van de kinderen mocht het lint lostrekken om de feestelijke dag te starten. Alle kinderen zongen hierbij hun eigen schoollied. Overdag leerden alle groepen een scéne van een voorstelling. Deze voorstelling is getoond aan alle ouders. Wanneer de kinderen niet aan het repeteren waren, knutselden ze zelf materialen voor het decor en eventuele kostuums. Zo is de voorstelling echt helemaal door de kinderen gemaakt. Voor de peuters en hun ouders was onder andere geregeld dat er werd voorgelezen in de groep. 's Avonds was het nieuwe kindcentrum, die bestaat uit basisschool 't Maar, Kids2b en de bibliotheek, open voor alle geïnteresseerden.

Leerling van kindschool 't Maar trekt glimlachend het rode lintje los om de school te openen.
Officiële opening van kindcentrum 't Maar

Wethouder Jan Menninga: "Door het coronavirus kon er lange tijd geen officiële opening plaatsvinden. Fijn dat dit vandaag wel gebeurd is. Nu hebben ouders, omwonenden en andere geïnteresseerden ook in Spijk kunnen zien dat hier een prachtig nieuw kindcentrum staat."

Voorstelling leerlingen van 't Maar.
Voorstelling van leerlingen kindcentrum 't Maar.

Scholentransitie

Kindcentrum 't Maar maakt onderdeel uit van de scholentransitie in de gemeente Eemsdelta. Met de scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijskli­maat en een duurzame en toekomstbestendige omgeving voor kinderen. De scholentransitie is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Gronin­gen, waarbinnen 102 scholen aardbevings- en toekomst­bestendig worden gemaakt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de gehele scholentransitie op eemsdelta.nl/scholentransitie.

Wehouder Jan Menninga krijgt een rondleiding van 2 leerlingen.
Wehouder Jan Menninga krijgt een rondleiding van 2 leerlingen.