Feestelijke start bouw Kindcentrum Delfzijl Noord

Vandaag was de feestelijke start van de bouw van het nieuwe Kindcentrum Noord aan de Waddenweg in Delfzijl. In dit centrum worden basisonderwijs en kinderopvang samengebracht in een aardbevingsbestendig gebouw.

Lees hieronder het persbericht.

Feestelijke start bouw Kindcentrum Noord

Vandaag was de feestelijke start van de bouw van het nieuwe Kindcentrum Noord aan de Waddenweg in Delfzijl. Op het bouwterrein hebben leerlingen van Kindcentrum Noord en een peuter van kinderopvang Kids2b zes tijdscapsules overhandigd aan wethouder Jan Menninga. De leerlingen en kinderen van de kinderopvang hebben in de afgelopen weken van alles in de tijdscapsule gestopt. De tijdscapsules worden tijdens de bouw verwerkt in de fundering van het nieuwe kindcentrum.

Trots dat de bouw gestart is

Wethouder Jan Menninga: "Fantastisch dat we vandaag de start van de bouw van het nieuwe gebouw voor Kindcentrum Noord kunnen vieren. Er gebeurt veel in Delfzijl Noord door de versterkingsopgave. De kinderen moeten een aardbevingsbestendige school hebben. Met de bouw van het nieuwe kindcentrum zijn we dit aan het realiseren. Het nieuwe kindcentrum komt tegenover de huidige school. De leerlingen kunnen daarom na de bouw verhuizen naar hun nieuwe school. Als het kindcentrum af is dan kunnen de ze naar een school die klaar is voor de toekomst."

Brede School Noord

Het nieuwe gebouw is voor het onderwijs en de kinderopvang (Kindcentrum Noord) dat in de huidige Brede School Noord zit. Het is de bedoeling dat na oplevering van het nieuwe kindcentrum een deel van het multifunctionele gebouw Brede School Noord wordt afgebro­ken. Hier worden nog nadere afspraken over gemaakt met de gebruikers van dit deel van het gebouw. Het deel van het gebouw met daarin onder andere de sporthal blijft behouden en wordt versterkt door Nationaal Coördinator Groningen.

Scholentransitie

De gemeente maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Kindcentrum Noord werkt al volgens dit principe. Met de scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de gehele scholentransitie of Kindcentrum Noord op de pagina scholentransitie.  

Kinderen staan op de bouwplaats met bouwhelmen op en capsules in hun hand.