Gedicht voor Gerard Beukema

Tijdens het afscheid van Gerard Beukema op 14 januari, droeg locoburgemeester Annalies Usmany-Dallinga een gedicht voor van Alfred van Hall. Dit gedicht is speciaal voor hem geschreven. Lees hieronder het gedicht.

Gedicht 

burgemeester-burgervader

primus in de raad en ook daarbuiten;
boegbeeld, coach en kapitein,
werken aan de uitgezette lijn
zonder dominant te zijn,
na het luisteren ferm besluiten;

pal voor de gemeente staan,
voor haar wensen en belangen,
inhoud geven aan verlangen,
niet in traagheid blijven hangen,
ambitieus op weg te gaan;
          
evenwichtig, rust bewaren,
wel aanwezig maar bescheiden,
deelt in vreugde en in lijden,
kan vrijblijvendheid vermijden,
weet donkere luchten op te klaren;

wie om mensen geeft
kan veel verhalen,
zoveel tongen zoveel talen;
nuchterheid én idealen,
weten wat bij burgers leeft;
          
wat maakt het eervol ambt apart:
de koppeling van hoofd en hart.

Alfred van Hall