Gemeente Eemsdelta gaat werken met routenummers op facturen

We vragen aan bedrijven en organisaties om te werken met het vermelden van routenummers op facturen voor de gemeente Eemsdelta. Dit helpt bij juiste en tijdige factuurafhandeling.

Door de schaalvergroting van onze organisatie en wisseling van medewerkers, is het soms lastig te zien voor wie een binnenkomende factuur bedoeld is. Dit is de reden dat we gaan werken met routenummers op facturen. Hieronder lees je wat dit voor jullie organisatie of bedrijf betekent.

Zakelijke relaties hebben in principe allemaal ook een brief ontvangen van de gemeente Eemsdelta.
Let op: Heb je onterecht als inwoner deze brief ontvangen? Dan kun je deze brief als niet verzonden beschouwen.

Plaats een routenummer op de factuur

Om de betaling van facturen te versnellen, hebben wij intern afgesproken dat wij werken met routenummers op de facturen. Door het routenummer op de factuur, kunnen wij deze meteen op de juiste 'route' zetten naar de budgethouder die de factuur goedkeurt. Hiermee kunnen wij voldoen aan onze ambitie om minimaal binnen 30 dagen de facturen te betalen.

Wat vragen wij van jullie organisatie of bedrijf?

Wij vragen om een routenummer op de factuur te zetten. Dit routenummer is gekoppeld aan de betreffende budgethouder. Op die manier is de factuur sneller bij de persoon die de factuur kan goedkeuren. 

Hoe kom je aan een routenummer?

Als je een bestelling ontvangt van de gemeente Eemsdelta, krijg je vanaf nu van de contactpersoon ('besteller') een routenummer. Dit geldt ook wanneer je een contract afsluit om goederen of diensten te leveren.
Geen routenummer ontvangen? Vraag die dan op bij jouw contactpersoon. Ook wanneer je nog (met terugwerkende kracht) facturen wilt versturen, verzoeken we om een routenummer bij jouw contactpersoon op te vragen. 

Meer informatie

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met onze financiële administratie. De contactgegevens staan onder deze pagina.

Wij begrijpen dat dit van beide kanten een (kleine) investering vergt en willen je dan ook hartelijk danken voor de samenwerking en medewerking!