Gemeente Eemsdelta sluit Jaarrekening 2023 voordelig af

De gemeente Eemsdelta sluit de Jaarrekening 2023 af met een positief saldo van 21,3 miljoen.

Wethouder van Financiën Jan Menninga heeft gemengde gevoelens bij het hoge bedrag dat over is: “Ik vind het verschil tussen de vastgestelde begrotingscijfers en deze uitkomst nogal groot. Bij de analyse van de cijfers zien we duidelijk waar dit verschil vandaan komt. Enerzijds hebben we hogere uitkeringen uit het gemeentefonds ontvangen en anderzijds hebben we de uitgaven goed onder controle. Heel tevreden ben ik dat uit het rapport van onze accountant blijkt dat we de financiële organisatie uitstekend op orde hebben. Door onze stabiele financiële basis kunnen we een groot gedeelte van het geld dat over is, gebruiken voor het uitvoeren van een aantal projecten. Ook gaan we een deel gebruiken om de daling van de algemene uitkering vanuit het Rijk aan de gemeente op te lossen."

Waar gaan we het geld dat over is voor gebruiken? 

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om een groot deel van de € 21 miljoen in te zetten voor verschillende onderwerpen en projecten in onze gemeente. Een van die voorstellen is om geld te reserveren voor het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur. Ook willen ze geld reserveren voor onderhoud aan onze wegen en bruggen. Daarnaast is het voorstel om geld beschikbaar te stellen voor meerdere projecten, zoals: de ontwikkeling van de Oude Schans in Delfzijl, nieuwbouw voor de tafeltennisvereniging Midstars in Middelstum, een bijdrage voor het onderhoud van K.P. Zijlbad in Loppersum, de bouw van de Veldschuur in Garrelsweer en de verdere ontwikkeling van het gebied aan de Klauckelaan in Appingedam.

Wat hebben we gedaan in 2023? 

In het jaarverslag vertellen we waar we in 2023 geld aan hebben uitgegeven. Een deel van ons geld geven we uit aan taken die we altijd uitvoeren. Denk hierbij aan het uitgeven van paspoorten en rijbewijzen, het inschrijven van nieuwe inwoners, het onderhouden van wegen, voet- en fietspaden, het verlenen van jeugdzorg en het ondersteunen van inwoners in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Daarnaast geven we geld uit aan ambities om er voor te zorgen dat het goed en prettig wonen, leren, recreëren en ondernemen is en blijft in onze gemeente. Dus er is onder andere geld uitgegeven aan het realiseren van goede schoolgebouwen en sportcomplexen. Ook hebben de 4 centra van Eemsdelta (Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Middelstum) geld gekregen om te investeren in gastvrijheid, fysieke uitstraling en economische toekomstbestendigheid. Inwoners die het nodig hebben, zijn financieel ondersteund. Bijvoorbeeld omdat zij extra zorgkosten hadden of een hoge energierekening die ze niet konden betalen. Omdat we het belangrijk vinden dat al onze inwoners mee kunnen doen, hebben we de online Kansshop geopend, waarmee allerlei voorzieningen kunnen worden aangevraagd. Ook mag niet onvermeld blijven dat de Campus Eemsdelta in Appingedam open is gegaan. En het college heeft zich ook weer onverminderd ingezet om de negatieve gevolgen van de gaswinning opgelost te krijgen, verschillen kleiner te maken en inwoners perspectief te bieden voor de toekomst. Dit op korte en lange termijn.

Jaarstukken 2023

Met de jaarstukken, dat zijn het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college verantwoording af aan de raad over de financiële uitgaven in 2023. De link naar de stukken staat na 26 juni 2024 op onze website. In de raadsvergadering van 10 juli behandelt de raad de Jaarrekening 2023.