Gemeente Eemsdelta zoekt een buitengewone burgemeester

Op woensdag 2 juni is door de raad bekend gemaakt welke kenmerken onze nieuwe burgemeester zou moeten hebben. Dit wordt ook wel een profielschets genoemd en is gemaakt om iemand te vinden die écht bij onze gemeente past. Lees hieronder het persbericht.

Persbericht

De gemeente Eemsdelta zoekt een buitengewone burgemeester. Dit staat in de profielschets voor de nieuwe burgemeester die de raad op woensdag 2 juni vaststelde. De profielschets werd na de vaststelling overhandigd aan de heer Paas, commissaris van de Koning in Groningen.

Overhandiging profielschets Eemsdelta aan Commissaris van de Koning

Betrokken en bevlogen

'We zoeken een bevlogen en sterke persoonlijkheid als burgemeester' staat in de profielschets beschreven. 'Iemand die toegankelijk, betrokken en warm is. Onze nieuwe burgemeester is oprecht geïnteresseerd in onze inwoners en ondernemers en biedt hen ruimte om eigen initiatieven te realiseren. Samenwerking en verbinding zijn daarbij de uitgangspunten. Zo geeft de burgemeester mede vorm en inhoud aan de nieuwe gemeente, waarbij hij of zij denkt en handelt vanuit de visie op Eemsdelta'.

Voorzitter Nick Boersma van de vertrouwenscommissie: "In de profielschets gaan we uitgebreid in op de uitdagingen en kansen die we zien voor onze gemeente. Om iemand te vinden die écht bij Eemsdelta past, beschrijven we daarbij ook wat voor eigenschappen we zoeken in onze nieuwe burgemeester. Tijdens het schrijven van de profielschets kwamen we al snel tot de conclusie dat we een buitengewone burgemeester zoeken die Eemsdelta vol trots op de kaart zet".

Betrokken inwoners

Voorzitter Nick Boersma vertelt dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners van Eemsdelta een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de profielschets. Ruim 900 inwoners hebben via een online vragenlijst of een papieren versie uit de krant aangegeven wat zij belangrijk vinden bij hun nieuwe burgemeester. De gemeenteraad bedankt alle inwoners die de moeite hebben genomen om mee te denken.

Vervolg

Nu de profielschets is vastgesteld kan de vacature worden opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Geïnteresseerden kunnen vanaf 4 juni solliciteren op de vacature. Na de sluitingsdatum maakt de commissaris van de Koning een voorselectie van kandidaten. Vervolgens voert de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad gesprekken met kandidaten en brengt een advies uit aan de gemeenteraad.

Einde persbericht.