Gemeente kiest voor één manier van inzameling afval

De gemeenteraad heeft besloten om met ingang van 1 januari 2023 de inzameling van afval in de hele gemeente op dezelfde manier te doen. Gekozen is voor het systeem waarbij je, naast een vast bedrag, betaalt voor iedere keer dat je de grijze afvalcontainer laat legen en voor elke kilo restafval die je aanbiedt. Het aanbieden van de groene container blijft gratis.

De gemeente verwacht dat inwoners met dit systeem hun afval beter gaan scheiden. Daardoor neemt de hoeveelheid restafval behoorlijk af.

Voor inwoners van de voormalige gemeenten Appingedam en Delfzijl betekent dit een grote verandering. Inwoners van de voormalige gemeente Loppersum hebben het systeem al enkele jaren. Deze inwoners krijgen een container voor de inzameling van oud papier en karton. 

Na de zomerperiode start de gemeente een uitgebreide voorlichtingscampagne om alle inwoners voor te bereiden op de nieuwe manier van afvalinzameling.

Op deze website vind je nu al antwoorden op vaak gestelde vragen. Deze lijst breiden we de komende tijd uit.