Gezocht: leden klankbordgroep Hinderapp

Wil jij de gemeente Eemsdelta een handje helpen? Wij zijn op zoek naar deelnemers die ons willen helpen om een goed beeld te krijgen van de geur- en geluidsoverlast binnen de gemeente. Lees verder voor meer informatie.

De Hinderapp

De gemeente Eemsdelta zoekt samen met de gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen inwoners die lid willen worden van de klankbordgroep Hinderapp. De Hinderapp is voor inwoners die meldingen en/of klachten over geur en geluid van bedrijven willen doorgeven. Doel is een goed beeld te krijgen van de geur- en geluidsoverlast die in de gemeente wordt ervaren. Het is de bedoeling dat de Hinderapp in de loop van 2021 klaar is.

Wie zitten er in de klankbordgroep?

De ontwikkelaars van de Hinderapp willen van de leden van de klankbordgroep horen of zij met de ontwikkeling van de Hinderapp op de goede weg zijn. Met hen afstemmen wat gaat er goed, wat kan er beter. De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende partijen, zoals bedrijven, ondernemers, inwoners en vertegenwoordigers van bewoners- en belangenverenigingen op het gebied van bijvoorbeeld milieu, leefbaarheid en dorpen en wijken. In de app kun je volgen hoe de afhandeling van jouw melding of klacht verloopt.

Aanmelden

De klankbordgroep komt één keer in de 2-3 maanden samen voor een overleg van 1,5 tot 2 uur. Deelnemers aan de klankbordgroep ontvangen een onkostenvergoeding van de provincie. Wil jij lid worden? Meld je dan aan via gemeente@eemsdelta.nl met vermelding van 'Hinderapp en t.a.v. Bertha Tamming'. Bij haar kun je ook terecht voor meer informatie. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar in de klankbordgroep. Bij te veel aanmeldingen wordt er geloot.

Vrouw die een smartphone vasthoudt