Goeie vrienden voor het leven: 25,5 jaar later

Tijdens werkzaamheden op het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen is een kistje gevonden. Hierin zitten wat knikkers, autootjes én een foto van een groepje vrienden. Onder de foto staat: ‘Goeie vrienden voor het leven 22-8-1995’. Ben jij één van de vrienden? Neem dan contact met ons op. Zo klonk de oproep in de dorpskrant. Én ze zijn gevonden! De drie vrienden: 25,5 jaar later.

Herontwikkeling Groot Bronswijk

Tot het eind van de jaren negentig stond Groot Bronswijk in Wagenborgen wijd en zijd bekend als een psychiatrische inrichting gelegen in een parkachtige omgeving. De plek waar drie vrienden 25,5 jaar geleden hun kistje hebben begraven. Inmiddels hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de herontwikkeling van het Groot Bronswijk-terrein. Mooie plannen die steeds meer vorm krijgen.

Voortvarende aanpak

Er is al veel veranderd op het terrein. Zo is het openbare groen aangepakt om verder verval tegen te gaan en is sinds eind 2020 het nieuwe kindcentrum, de Kronkelaar, in gebruik genomen . Wooncorporatie Groninger Huis heeft 5 Tiny Houses op het terrein geplaatst en ook de huisartsenpraktijk, die door Heuvelman Projecten wordt gerealiseerd, krijgt al zijn definitieve vorm. En of dat nog niet genoeg is, is woensdag 31 maart van dit jaar de verkoop van elf nieuwbouwkavels gestart. Elf kavels, die zijn verdeeld over locatie De Burcht en locatie Nieuw-Hebron. En tijdens het bouwklaar maken van deze elf kavels is, bij detectiewerkzaamheden door FREYR TRADE & SERVICES, het kistje van de vrienden gevonden.

Het zat er al vroeg in

Het was in de zomer van 1995. André, Sander en Jan Frederik begonnen aan hun nieuwe lagere schooljaar in groep 7/8. De drie vrienden speelden vaak op het Groot Bronswijk-terrein. Vooral het naspelen van The A-team en oorlogje/militairtje was een geliefde bezigheid. Niet zo verwonderlijk dat twee van de drie vrienden een baan hebben gevonden bij de hulpverleningsdiensten: André bij de Koninklijke Marechaussee in Delfzijl en Sander bij de Bedrijfsbrandweer Chemiepark Delfzijl. Jan Frederik is inmiddels Field Engineer in de offshore, woont in Innsbruck en reist de hele wereld rond voor zijn werk.

Een tijdcapsule

Het was een warme dag, die dinsdag 22 augustus 1995. Jan Frederik had al langer het idee om een tijdscapsule te begraven, en die middag gingen ze het doen. De moeder van Jan Frederik maakte een polaroid van de jongens, André ‘offerde’ zijn knikkers, Jan Frederik een paar autootjes en Sander zijn trolletje. (Voor de jongere lezers onder ons: in 1995 was een trol een poppetje van een verzonnen wezentje en níet een persoon die berichten plaatst in een internetomgeving om voorspelbare emotionele reacties uit te lokken.) Het kistje zat vol en was klaar om begraven te worden.

Kras in een boom

“Als we allemaal weg zijn uit het dorp, gaan we het een keer opgraven”, zei Jan Frederik toen het kistje in de grond zat. Daar waren André en Sander het roerend mee eens. Met de schep kerfden ze een diepe kras in de dichtstbijzijnde boom, en daarmee was de plek voor altijd terug te vinden. Dáchten ze. Want toen Jan Frederick en later André naar de plek terugkeerden om het kistje op te graven, hebben ze de gekerfde boom -en dus hun kistje- nooit meer teruggevonden. Tót ze de oproep zagen staan in de dorpskrant Op de Hoogte.

Een doosje met een foto van een groepje jongens, knikkers en papier

Wethouder overhandigt kistje

André en Sander hoeven niet lang na te denken: “Natuurlijk willen we ons verhaal delen. En we willen ook graag het kistje terug. We hebben inmiddels allebei een gezinnetje en hóe leuk is het om dit aan je kinderen te laten zien.” Dinsdag 20 april, 25 jaar en 8 maanden later, krijgen ze het kistje overhandigd uit handen van wethouder Jan Menninga: “Ik vind het ontzettend leuk om op deze mooie dag, op deze mooie plek de vrienden hun kistje te mogen overhandigen. Wat een prachtige ontwikkelingen heeft de tijd ons gebracht: de vrienden zijn nog steeds vrienden en dragen met hun werk bij aan een betere wereld én een veilig Eemsdelta. Groot Bronswijk ontwikkelt zich tot een mooie plek waar het fijn is om te wonen en te verblijven. Eemsdelta blijkt maar weer een gemeente te zijn waar mensen voor terugkomen: óók twee van de drie vrienden, die elders in Nederland gewoond hebben, zijn weer teruggekomen naar hun roots. Goed dat jullie er weer zijn!”

Kistje wordt overhandigd aan de eigenaars