Heb jij een goed idee op het gebied van sport?

Vanuit het Sportakkoord Eemsdelta zijn verschillende werkgroepen op zoek naar nieuwe activiteiten of projecten op het gebied van sport. Heb jij een goed idee? Die ideeën willen we graag (financieel) ondersteunen en op die manier de doelstellingen uit het Sportakkoord bereiken.

Sportakkoord Eemsdelta

In april 2020 is het Sportakkoord Eemsdelta onder de noemer “Klaar voor de start” officieel opgeleverd. Een mooi sportief begin voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. In het Sportakkoord zijn de ambities verdeeld in een aantal onderwerpen.

Ideeën gezocht

Heb je een idee waarmee Eemsdelta sportiever kan worden? Mail ons dan jouw idee. Bij ieder onderwerp uit het Sportakkoord hoort een contactpersoon. Kijk voor de mailadressen hieronder bij de onderwerpen van het Sportakkoord.

Onderwerpen van het Sportakkoord

Inclusief sporten en bewegen

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Alle inwoners van gemeente Eemsdelta moeten kunnen sporten en bewegen op hun eigen niveau op een plek waar zij zich thuis voelen. Met deskundige begeleiding, zodat iedereen veilig en met plezier kan sporten en bewegen. We zetten de kracht van sport en bewegen in als middel om een positieve ontwikkeling bij mensen te stimuleren.

Contactpersoon: Leah Schans, e-mail: l.schans@hvdsg.nl.

Vitale sport- en beweegaanbieders

De ambitie is om sterke en vitale sportaanbieders te hebben, die klaar zijn voor de toekomst en daarmee ook een bijdrage kunnen blijven leveren aan de leefbaarheid in de gemeente Eemsdelta. Sterk en vitaal betekent voldoende en goed geschoold kader en bestuur en een plek waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. De sportvereniging is een centrale ontmoetingsplek en speelt een belangrijke rol in het sociale leven in Eemsdelta. Het sport- en beweegaanbod is divers en passend bij de behoeften.

Contactpersoon: Rudi Rondhuis, e-mail: rudi.rondhuis@gmail.com.

Duurzame sportinfrastructuur

We willen dat er in alle kernen en dorpen voor iedereen voldoende aanbod en mogelijkheden zijn om te sporten en bewegen. Mogelijkheden om te sporten en bewegen en een actieve verenigingsstructuur dragen bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. We maken goed gebruik van de openbare ruimte en elkaars faciliteiten. De sportaccommodaties zijn duurzaam en toegerust voor de toekomst.
Contactpersoon: Rudi Rondhuis, e-mail: rudi.rondhuis@gmail.com.

Van jongs af aan vaardig in beweging en ouderbetrokkenheid

Een structureel, breed, doorlopend beweegaanbod met goede begeleiding en voor alle kinderen in Eemdelta. Dat is de ambitie. Vanuit de context van school, want daar vind je álle kinderen. Daarin is samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, sportaanbieders en zorg zeer belangrijk. Zodat alle kinderen met plezier kunnen sporten en bewegen, van jongs af aan.
Contactpersoon: Mirjam Berghuis, e-mail: mirjamberghuis@marenland.org.

Waar moet je project/activiteit aan voldoen?

Een project/activiteit moet aan de volgende criteria voldoen:

  • Het is nieuw of is in ontwikkeling
  • Het heeft een duurzaam karakter
  • Er zijn meerdere partijen bij betrokken
  • De doelstelling sluit aan bij één van de onderwerpen van het Sportakkoord Eemsdelta.

Meer informatie

Lees het Sportakkoord op de website van Huis voor de Sport.

Heb je vragen? Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De contactgegevens staan onder deze pagina.