Herontwikkeling Woldweg

Lees hier alles over de ontwikkelingen van de herinrichting van de Woldweg in Appingedam.

Herontwikkeling Woldweg

Het project Herontwikkeling Woldweg gaat om het stuk van de Woldweg tussen de Burgemeester Klauckelaan en de Olingermeeden in Appingedam. Als gemeente zorgen wij ervoor dat de verkeersstromen richting de (nieuwe) schoollocaties zo veilig mogelijk zijn. De Woldweg is één van de wegen die hiervoor gedeeltelijk aangepakt moet worden. De aanleg van een rotonde op dit stuk van de Woldweg zorgt er straks voor dat de verkeersstromen naar de schoolzone aan de Olingermeeden en ook naar Opwierde beter en veilig verlopen.

Tekening van de Woldweg rotonde

In het ontwerp is rekening gehouden met klimaatadaptie. Dit betekent bijvoorbeeld dat er meer groen komt voor het opvangen van regenwater. Hiermee zorgen we voor een veilige en prettige leefomgeving.

Onderdeel Scholentransitie

De aanpak van dit stuk van de Woldweg hoort bij het programma Scholentransitie. Lees hier meer over op de pagina Scholentransitie op onze website.

Aanleg rotonde Woldweg Appingedam
Luchtfoto van de rotonde aan de Woldweg.

Ontwikkelingen

Lees hieronder meer over de ontwikkelingen van het herinrichten van de Woldweg.

Bijeenkomsten

Op 13 december 2021 was er een digitale bijeenkomst over de herontwikkeling van de Woldweg in Appingedam. Het gaat hierbij om de aansluitingen van de Burgemeester Klauckelaan en de Olingermeeden op de Woldweg. Het doel van de bijeenkomst was om met omwonenden, schooldirecties van de naastgelegen scholen, ouders en andere belanghebbenden, van gedachten te wisselen over de verkeersstromen op de Woldweg. Dit omdat gelijk met de versterkingsopgaven van de kindcentra, ook het verbeteren en veiliger maken van de verkeersstromen op de Woldweg wordt opgepakt. Aan de Burgemeester Klauckelaan is Kindcentrum OPwierde gevestigd. Aan de Olingermeeden zijn kindcentra RENN4 en Olingertil gevestigd.

Wil je de presentatie ontvangen?

Mail dan naar scholenprogramma@eemsdelta.nl.

Op 23 maart 2022 was er een tweede informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van Woldweg. Dit was een vervolg op de bijeenkomst van 13 december 2021. Er is gesproken over een passende inrichting van de Woldweg ter hoogte van de aansluitingen van de Burgemeester Klauckelaan en de Olingermeeden. Tijdens de bijeenkomst is gepresenteerd hoe we de verkeersstromen op dit stukje Woldweg willen verbeteren en veiliger willen maken. De voorkeur ging uit naar een rotonde.

Op donderdag 29 september was er een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van de Woldweg. De aannemer gaf informatie over hoe de nieuwe rotonde eruit komt te zien en hoe de werkzaamheden er per fase uit zien. 

Klankbordgroepbijeenkomst op 20 juli 2022

Op 20 juli 2022 is de klankbordgroep Woldweg voor het eerst bij elkaar gekomen. Tijdens de bijeenkomst is het Voorlopig Ontwerp voor de rotonde op het stukje Woldweg tussen de burgemeester Klauckelaan en de Olingermeeden besproken. De klankbordgroep vertegenwoordigt de omwonenden, ouders en lokale ondernemers.

Bijeenkomst van de Klankbordgroep Woldweg.
Een deel van de klankbordgroep Woldweg.

Vragen en antwoorden

Lees hieronder de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomsten.

Veelgestelde vragen

Zoals dit ook bij de andere rotondes in de regio is geregeld. Dit geldt ook voor de fietsers. Alles is éénrichtingsverkeer.

Deze wordt waarschijnlijk aangeplant met begroeiing tot 80 cm hoog, om goed overzicht te hebben. Samen met de klankbordgroep werken we dit verder uit.

Hier wordt zeker rekening mee gehouden.

Deze worden aangelegd volgens de richtlijnen en zijn lang en breed genoeg om met meerdere fietsen te kunnen staan. Hierin wordt ook de veiligheid voor mindervaliden meegenomen.

De huidige route langs de hele Olingermeeden richting de nieuwe rotonde heeft momenteel de voorkeur.

Deze straat blijft goed toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer; we willen fietsverkeer stimuleren de Schoolstraat te nemen.

In de verdere uitwerking van de route over de Olingermeeden zal ook deze aansluiting verder worden onderzocht. 

In de verdere uitwerking van de route over de Olingermeeden zal ook deze aansluiting verder worden onderzocht. 

In de verdere uitwerking van de route zal dit verder worden onderzocht. 

Omwonenden, de nabijgelegen ondernemers en belanghebbenden worden geïnformeerd voordat de uitvoering start.

Vraag:
Het overzicht en de doorgang met name voor mindervalide voertuigen op de rotonde bij de McDonalds is onvoldoende. Kan dit worden aangepast en komt de rotonde bij de Olingermeeden er niet net zo uit te zien?

Antwoord:
Bij de beoogde rotonde wordt hier zeker rekening mee gehouden. De opmerking over de bestaande rotonde aan de Farmsumerweg is neergelegd bij de collega's van team Verkeer.

Vraag:
Kan er iets gedaan worden aan de verkeerssituatie ter hoogte van de Pelikaanstraat?

Antwoord:
Deze vraag is neergelegd bij de collega's van team Verkeer

Er is gekozen om vanuit de Schoolstraat een zo veilig mogelijke fietsverbinding te laten ontsluiten op de nieuwe rotonde. Op die manier stimuleren we dat zoveel mogelijk fietsers via de Schoolstraat de rotonde oversteken. 

Het ontwerp bevat een weg die iets naar beneden loopt waarmee inschijning zoveel mogelijk beperkt blijft. Daarnaast is in het voortraject met de klankbordgroep afgesproken in eerste instantie geen heg te plaatsen. Ook om de overzichtelijkheid en veiligheid op de rotonde te waarborgen. Mocht er wel overlast van inschijnende autolampen zijn, wordt er met een expert gekeken naar de situatie om zo nodig met maatwerk tot een oplossing te komen. Het dan wel aanbrengen van een heg behoort tot de opties.

Heb je vragen?