Hulp voor huishoudens in coronatijd

Er komt een nieuwe overheidsregeling voor mensen met een terugval in hun inkomen, die noodzakelijke kosten zoals woonlasten moeilijk kunnen betalen. De regeling heet: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

Over deze regeling is nog niet veel bekend.

Wat we nu over TONK weten:

  • De TONK kan waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021 worden aangevraagd.
  • De regeling gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
  • Het is een tijdelijke aanvulling op de bestaande Bijzondere bijstand.

Wat we nog niet weten over de TONK:

  • Wie ervoor in aanmerking komen.
  • Wat de randvoorwaarden en regels zijn.
  • Hoe de regeling aangevraagd kan worden.

Zodra we meer over deze nieuwe regeling weten, geven we je meer informatie. Houd daarom regelmatig deze website in de gaten.