Inspraak bestemmingsplan Fivelpoort 2 gestart

Op 31 augustus 2021 besloot het College van burgemeester en wethouders om vanaf 1 september 2021 de inspraak op te starten voor de bestemmingsplannen Fivelpoort 2 en het Facetbestemmingsplan Geluidzone Fivelpoort 2.

Het bestemmingsplan moet de realisatie van een datacenter in de hoek van het Eemskanaal, Eelwerderbrug en N33 mogelijk maken. In een bestemmingsplan staan regels over hoe een gebied ingericht mag worden.

De inspraak loopt tot 30 september 2021. De stukken zijn digitaal in te zien via ruimtelijkeplannen.nl of via de website fivelpoort2. Wil je liever een papieren versie van de plannen bekijken? Maak dan een afspraak bij het Klant Contact Centrum.

Informatiebijeenkomst

Op 16 september 2021 organiseert de gemeente een digitale informatiebijeenkomst voor omwonenden. Zij krijgen daarvoor huis aan huis een uitnodiging. Iedere belangstellende is hiervoor van harte welkom. Meer informatie vind je op de projectwebsite van fivelpoort2

Inspraak

Je kunt je inspraakreactie op de volgende manieren inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta:

  • Schriftelijk door een brief te zenden naar de gemeente Eemsdelta, t.a.v.: de heer R. Sieben, Postbus 15 te 9900 AA Appingedam;
  • Per e-mail naar inspraakFivelpoort2@eemsdelta.nl Vergeet niet je adres, postcode en woonplaats in de mail te vermelden.

Je kunt je inspraak ook mondeling indienen. Je kunt daarvoor contact opnemen met het Klant Contact Centrum en vragen naar de heer R. Sieben of de heer G. Nienhuis. 

Meer informatie

Als je meer informatie nodig hebt dan kun je ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum. De gegevens staan onderaan deze website.