Investering van 50 miljoen euro voor verbetering leefbaarheid Noord-Nederland door energietransitie

Noord-Nederland ontvangt een investering van 50 miljoen euro om de leefbaarheid te verbeteren.

Dit geld komt door de bouw van windparken op de Noordzee, die stroom leveren aan het hoogspanningsnet op land. Een belangrijk deel van deze stroom komt aan in de regio Eemshaven.

Bestuursakkoord

In juni 2024 tekenden gemeenten, provincies en waterschappen van Noord-Nederland een bestuursakkoord met het Rijk. Dit akkoord zorgt voor de gebiedsinvestering van 50 miljoen euro, los van de precieze aanlandlocatie van de stroomkabels. De gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Schiermonnikoog ontvangen dit geld voor projecten die de leefbaarheid verbeteren.

Projecten in Noord-Nederland

Het Hogeland

De gemeente Het Hogeland werkt aan het programma Eemshaven+. Dankzij de investering kunnen ze ongeveer 50 projecten uitvoeren. Dit omvat onder andere een nieuwe vaarverbinding bij Grote Tjariet en verduurzaming van woningen in Oudeschip.

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog gebruikt de investering voor duurzaamheidsprojecten. Ze verduurzamen gebouwen, vervangen lichtmasten door LED-verlichting en versterken het autoluwe karakter van het eiland. De gemeente organiseert een participatietraject om idee├źn van bewoners en organisaties te verzamelen.

Eemsdelta

In de gemeente Eemsdelta krijgt het dorp Spijk en omgeving een deel van de investering. Dit geld gaat naar projecten die de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren, de sociale samenhang versterken, de ecologische kwaliteit bevorderen, de veiligheid verhogen en verduurzaming stimuleren.

Aanlanding Wind op Zee Eemshaven

Het Programma Aansluiting Wind op Zee -Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) onderzoekt nog waar de stroomkabels en waterstofleidingen precies komen. Iedereen in de regio kan meedenken en zienswijzen indienen. PAWOZ-Eemshaven organiseert hiervoor het participatie- en communicatieproces.

Investeringen in Vijf Regio's

Naast Noord-Nederland/Eemshaven investeert het Rijk ook in vier andere regio's: Moerdijk, Borsele, Maasvlakte en het Noordzeekanaalgebied. Deze regio's ontvangen geld om de impact van elektriciteitskabels en andere infrastructuur op de leefomgeving te verminderen.

Klimaatfonds

In totaal stelt het Rijk 500 miljoen euro beschikbaar voor de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee. Hiervan komt 210 miljoen euro uit het Europese Herstel- en Veerkrachtfonds, met 50 miljoen euro voor Noord-Nederland/Eemshaven. De overige middelen worden later toegekend.