Inwoners gemeente Eemsdelta gevraagd mee te werken aan woonvisie

De gemeente Eemsdelta maakt een woonvisie. Dit is een plan waarin staat hoe de gemeente zich wil ontwikkelen als goede en fijne woonplek voor iedereen en wat je daar precies voor nodig hebt. Vul jij als inwoner de online vragenlijst in?

In alle wijken en dorpen van de nieuwe gemeente Eemsdelta wil de gemeente zorgen voor goed en fijn wonen. Er liggen kansen om nieuwe woningen toe te voegen, bestaande buurten toekomst te geven, mensen te binden en aan te trekken. Maar wat is daar precies voor nodig? Naar welke woningen is veel behoefte? Wat zijn de wensen van bijvoorbeeld starters of doorstromers? Waar is uitbreiding van de woningvoorraad nodig? In een woonvisie wordt antwoord gegeven op dit soort vragen.

Programma voor de komende jaren

De gemeenteraad neemt begin volgend jaar een besluit over de complete woonvisie. Daarna maken de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties samen prestatieafspraken. Wethouder Annalies Usmany- Dallinga: "In de woonvisie staat het toekomstbeeld voor de gemeente als geheel en per stad, dorp en wijk en een programma voor de komende jaren. Daarin staat beschreven wat er moet gebeuren. Deze woonvisie maken we samen met onze inwoners, betrokken organisaties en verenigingen. De inwoners worden uitdrukkelijk gevraagd mee te werken aan de woonvisie."

Inwoners kunnen meewerken  

De gemeente hecht veel waarde aan de bijdrage van inwoners, organisatie en bedrijven bij het maken van beleid en plannen. Via een speciale website kunnen de wensen en behoeften op het gebied van wonen worden aangegeven. Inloggen kan via www.eemsdelta.nl/woonvisie. Iedereen kan meedoen tot en met dinsdag 5 oktober 2021.