Inwoners tevreden over kwaliteit dienstverlening Wmo

Ook het contact met de gemeente en het effect van de zorg werden als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek.

Lees hieronder het persbericht.

Inwoners tevreden over kwaliteit dienstverlening Wmo

Inwoners van de gemeente Eemsdelta die in 2021 gebruik hebben gemaakt van een Wmo-voorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning. Dit blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Ook het contact met de gemeente en het effect van de zorg werden als positief beoordeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, vervoer, begeleiding, woningaanpassing of hulpmiddelen, zoals een rolstoel. 

Klanttevredenheidsonderzoek

Inwoners weten goed waar ze moeten zijn voor hun hulpvraag, voelen zich serieus genomen en worden snel geholpen. Ook vinden ze dat ze zich beter kunnen redden door de ondersteuning die ze krijgen. Deze ervaring sluit aan bij het streven van de Wmo en de gemeente Eemsdelta om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wethouder Meindert Joostens: "Inwoners ervaren in de praktijk hoe de door de gemeente Eemsdelta geregelde ondersteuning en/of voorziening in het dagelijks leven uitpakt. We zijn daarom blij met de waarderingscijfers."

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek onder hun Wmo-cliënten uit te voeren.  

Sociaal Plein Eemsdelta

Voor vragen en meer informatie over onder andere gezondheid en ondersteuning, werk en inkomen, jeugd en gezin kunnen inwoners terecht bij het Sociaal Plein Eemsdelta via telefoonnummer (0596) 639019 of mailadres sociaalplein@eemsdelta.nl. Het Sociaal Plein is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 12.00 uur. Meer informatie is ook te vinden op onze website.