Jaarrekening 2021 sluit af met een voordelig saldo van € 8,4 miljoen

In de raadsvergadering van 13 juli bespreekt de gemeenteraad de eerste jaarrekening van de gemeente Eemsdelta. De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig saldo van ruim € 8 miljoen.

Lees hieronder het persbericht.

Incidentele voordelen en behoedzaam financieel beleid

Wethouder Jan Menninga legt uit hoe het kan dat Eemsdelta zoveel geld heeft overgehouden. "Het voordelige resultaat komt hoofdzakelijk door een aantal incidentele meevallers en het voeren van een behoedzaam financieel beleid. Daar hebben we hard aan gewerkt en ik ben tevreden dat het gelukt is om het eerste jaar Eemsdelta zo af te sluiten."

Besteding van het saldo

Het college stelt voor om met het geld dat vorig jaar is overgehouden een aantal projecten af te ronden. Ook vraagt het college aan de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van musea in de gemeente en het stimuleren van de detailhandel in Appingedam. Geld kan volgens het college ook bestemd worden voor het opstellen van een economische visie en bedrijventerreinvisie, het maken van een milieubeleidsplan en het digitaliseren van verleende bouwvergunningen. Uiteindelijk blijft dan ruim € 1 miljoen over dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Meer informatie

De gemeente heeft inkomsten en uitgaven. Daar maken we ieder jaar plannen voor en leggen verantwoording af. Dat staat in verschillende documenten, zoals de begroting, kadernota/voorjaarsnota en jaarrekening. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Financiële documenten.

Geld met meer witruimte