Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Wat valt onder sport en cultuur?

Onder sport valt bijvoorbeeld: voetbal, judo, zwemmen, karate, turnen, volleybal, tennis, hockey, basketbal en schaatsen.

Onder cultuur valt bijvoorbeeld: ballet, streetdance, stijldansen, hiphop, muziek maken, schilderen, rap, musical, fanfare en toneel. 

Aanvragen van een bijdrage

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Ga hiervoor naar de leerkracht van je kind, de buurtsportcoach, het sociaal wijkteam of de schuldhulpverlener.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Heb je vragen? Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.