Kindcentra Olingertil en OPwierde

De schoolgebouwen van Kindcentrum Olingertil aan de Olingermeeden en Kindcentrum OPwierde aan de Wethouder Olthoflaan worden versterkt door Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Deze schoolgebouwen zijn daarna aardbevingsbestendig.

Over het plan

Foto: Kindcentrum Olingertil

  • De gebouwen van Kindcentrum Olingertil en Kindcentrum OPwierde worden versterkt door Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
  • De weg Olingermeeden wordt verplaatst. Deze weg loopt tussen het nieuwe kindcentrum RENN4 en Kindcentrum Olingertil. Door het verplaatsen, ontstaat er een ruimte tussen de schoolgebouwen (schoolerf), waar weinig verkeer komt. Lees hierover meer op de pagina over kindcentrum RENN4.
Foto van kindcentrum Olingertil

Foto: Kindcentrum OPwierde

Foto van kindcentrum OPwierde

Ontwikkelingen

Lees hieronder meer over de ontwikkelingen van Kindcentrum Olingertil en Kindcentrum OPwierde.

Ontwikkelingen Kindcentrum Olingertil en Kindcentrum OPwierde

Met de komst van kindcentrum RENN4 op de nieuwe locatie, verwachten we meer verkeer naar de schoolomgeving aan de Olingermeeden. Dit heeft invloed op de schoolomgeving van kindcentrum RENN4 en Kindcentrum Olingertil. De weg Olingermeeden die tussen kindcentrum RENN4 en Kindcentrum Olingertil loopt, wordt daarom verplaatst. De nieuwe weg zal achter kindcentrum RENN4 langslopen. Hierdoor ontstaat er een schoolerf tussen de schoolgebouwen waar weinig verkeer is.

Op maandag 16 mei om 19.30 uur organiseert de gemeente een bijeenkomst over extra tijdelijke huisvesting aan de Olingermeeden. De bijeenkomst vindt plaats in het ASWA-gebouw in Appingedam. Je kunt de bijeenkomst ook digitaal volgen.

Waarom deze bijeenkomst?

Het doel is om je bij te praten over de extra tijdelijke huisvesting aan de Olingermeeden voor kindcentra Olingertil en OPwierde. We gaan het hebben over wat er als extra tijdelijke huisvesting komt, hoe lang de extra tijdelijke huisvesting blijft staan en hoe we hiervoor de omgeving gaan inrichten. Tijdens de bijeenkomst kun je vragen stellen. Digitaal stel je vragen via de ‘chat’ functie. Aan het begin van de bijeenkomst leggen we uit hoe dit werkt.

Bijeenkomst 

> Datum: maandag 16 mei 2022 
> Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, start bijeenkomst 19.30 uur
> Adres: Burgemeester Klauckelaan 16 in Appingedam

Online meekijken

> Digitaal: www.lwhmedia.nl/kindcentra

Aanmelden 

Ben je aanwezig bij de bijeenkomst op 16 mei? Meld je dan aan via scholenprogramma@eemsdelta.nl
Heb je vragen over het digitaal meekijken? Mail dan ook naar dit adres. 
 

Vragen en antwoorden

Lees hieronder de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomsten.

Vragen en antwoorden

Nee, er wordt niet geheid.

Hierop wordt strak toegezien.

Deze zal verplaatst of tijdelijk weggenomen worden. Voor het spelen wordt een koppeling gezocht met het speelplein van de scholen.

Hiervoor wordt nog een ontwerp gemaakt. Eerder is hier al over gesproken met een werkgroep, waarin ook ouders van de leerlingen op de school en omwonenden kunnen deelnemen. Voor het vervolg wordt deze werkgroep weer gevraagd en zal er op gezette tijden een bredere terugkoppeling met de omgeving plaatsvinden.

Schoolpleinen worden in principe omheind, maar er blijft ook een openbaar gebied.

De  verwachting is dat hier na de zomervakantie mee gestart wordt.

We gaan bekijken hoe dit zo optimaal mogelijk gedaan kan worden. Er kunnen zeker verkeersregelaars worden ingezet, maar dan moet de duur van deze inzet nog worden vastgesteld.

Er wordt weer verharding aangebracht op dit tussenliggende gedeelte voor onder andere de hulpdiensten. Dit gebied zal afgesloten worden voor het overige gemotoriseerde verkeer door bijvoorbeeld paaltjes met een slot. De hulpdiensten hebben dan een sleutel voor deze paaltjes. Hierdoor voorkomen we dat er een sluiproute ontstaat voor het overige verkeer.

We informeren Team Verkeer dat er nu al te hard wordt gereden. Voor het deel waar nu nog geen maatregelen genomen zijn, zoeken we met team verkeer uit welke maatregelen er te nemen zijn. Gedacht wordt aan een parkeerverbod en drempels.

We gaan overleggen met Team Verkeer welke maatregelen hier genomen kunnen worden. Gedacht wordt nu aan bloembakken of een parkeerverbod.

Wil je op de hoogte blijven of heb je vragen?

De gemeente maakt regelmatig samen met haar partners een nieuwsbrief over Kindcentrum Olingertil en Kindcentrum OPwierde. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Of heb je een vraag? Stuur dan een mail naar scholenprogramma@eemsdelta.nl.