Kindcentrum Delfzijl Noord

Op het terrein van Groen voor Rood aan de Waddenweg in Delfzijl komt een nieuw kindcentrum. Samen met Kindcentrum Noord, bestaande uit Onderwijs Marenland en Kid2b, zijn we begonnen met voorbereidingen voor de bouw.

Over het plan

  • Als het nieuwe Kindcentrum Noord is opgeleverd, wordt een deel van het multifunctionele gebouw Brede School Noord afgebroken.
  • De school en de kinderopvang krijgt een nieuw gebouw.
  • Een gedeelte van het huidige gebouw blijft staan en wordt versterkt. Dat is het deel waar onder andere de sporthal zit.
Kindcentrum Delfzijl Noord

Wanneer is het klaar?

Als alles goed verloopt is de oplevering van het nieuwe kindcentrum in het derde kwartaal van 2022. Dit is inclusief buitenruimte.

Informatiebijeenkomst 5 juli 2021

Op 5 juli 2021 was er een fysieke en digitale informatiebijeenkomst over kindcentrum Delfzijl Noord. 

Samenvatting van de presentatie

Op maandag 5 juli is een informatiebijeenkomst gehouden over het nieuwe kindcentrum. De bijeenkomst was in Brede School Noord en via een livestream te volgen. Programmaleider van de gemeente Heiko Dijkhuizen vertelde welke stappen er sinds de laatste informatiebijeenkomst zijn gezet en waar we nu staan. Middels wat aangezichten is nog weer eens stilgestaan bij het ontwerp van het nieuwe kindcentrum. Daarnaast is informatie gegeven over de bouw van het kindcentrum en over de werktijden en bouwverkeer. 

Bouw kindcentrum

Wanneer de vergunningprocedures goed zijn afgerond, zal daarna het heiwerk ook zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de bouw zal er een nulmeting  plaatsvinden in verband met  mogelijke trillingen tijdens de werkzaamheden. Hiervoor krijgen omwonenden binnen een gemarkeerd gebied een brief om deel te kunnen nemen. Omwonenden ontvangen van te voren ook een nieuwsbrief van de aannemer over de start van de bouw van het nieuwe kindcentrum. Het voornemen is de volledige ruwbouw in het eerste kwartaal van 2022 te hebben afgerond. Aansluitend hierop wordt het gebouw wind- en waterdicht gemaakt, om vervolgens de afbouw te kunnen starten. In het tweede kwartaal van 2022 kan dan ook gestart worden met de pleininrichting om het nieuwe kindcentrum. 

Opvragen presentatie

De presentatie kun je opvragen per mail via communicatie@eemsdelta.nl

Kindcentrum Delfzijl Noord

Vragen en antwoorden

De bouwactiviteiten zullen helaas altijd enige overlast met zich mee brengen. Uiteraard doen wij allemaal ons best deze tot een minimum te beperken. Met de aannemer is gekeken naar mogelijkheden om met name de extra verkeersbewe-gingen goed onder controle te krijgen. De werktijden tijdens de bouw zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur. Voor het bouwverkeer komt een tijdelijke in- en uitrit vanaf de hoek Waddenweg. De tijden van het vracht- 
verkeer voor aan- en afvoer naar de bouw is aangepast aan de haal- en brengtijden van de schoolkinderen. 

We hebben alvast een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet:

Kindcentrum Delfzijl Noord

Vragen en antwoorden

Hoe zit het met het trillen tijdens de heiwerkzaamheden?

Volgens de berekeningen zullen de trillingen van de heiwerkzaamheden buiten een straal van 50 meter nagenoeg nihil zijn. De eerste woning staat verder als 50 meter. Voor de zekerheid vindt er van te voren een opname plaats. Ook zullen er trillingsmeters geplaatst worden bij enkele huizen. Hiermee worden de daadwerkelijke trillingen gemeten tijdens de werkzaamheden. Bij afwijkende waarden zal er ingegrepen worden. Tijdens het heiwerk zullen de eerste palen aan de kant van de woningen geslagen worden. Hierbij worden de trillingen direct goed gemeten. Vervolgens zal deze rij palen fungeren als een soort "scherm" waarlangs de trillingen moeten om bij de woningen te komen tijdens het plaatsen van de overige palen. 

Eerder is een sloot ingetekend geweest tussen het nieuwe kindcentrum en de Noorsetraat. Wat is hiervan de status?

De aanleg van de sloot behoort niet tot de opgave van de realisatie van het nieuwe kindcentrum. Wel is de gemeente bezig om de waterhuishouding voor heel Delfzijl Noord op orde te krijgen. Hierbij is ook opgenomen dat de realisatie van deze sloot wenselijk is. Nog voor de opening van het nieuwe kindcentrum staat er sowieso een natuurlijke barrière tussen het kindcentrum en de Noorstraat. Hierbij valt te denken aan een haag met een afrastering. 

Kunnen er bij het bruggetje aan de oostzijde van de Noorse straat maatregelen worden getroffen om auto’s tegen te houden? Hier ontbreken de afzetpaaltjes.

De gemeente pakt dit op.

Wil je op de hoogte blijven?

De gemeente maakt regelmatig samen met de partners een nieuwsbrief over kindcentrum Delfzijl Noord. Wil je deze nieuwsbrief ook lezen? Heb je de nieuwsbrief niet thuis ontvangen en wil je deze wel lezen? Het opvragen van de nieuwsbrief kan via gemeente@eemsdelta.nl.

Heb je vragen (algemeen/bouw)?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.

Vragen over de bouw? 

Heb je vragen over de bouw of klachten tijdens de bouw? Neem dan contact op met Hesco Bouw per mail via
suggesties@hescobouw.nl.