Kindcentrum Delfzijl West

Algemeen

Aan de Jachtlaan in Delfzijl is het nieuwe Kindcentrum Delfzijl West gevestigd. Kindcentrum Delfzijl West bestaat uit 3 basisscholen en 2 peuteropvanggroepen.

Over het plan

 • In het nieuwe kindcentrum zitten de basisscholen OBS de Optimist, CBS Ravelijn en Sterre der Zee. Daarnaast zitten er 2 peuteropvang groepen van Kids2b in het kindcentrum.
 • Het vorige gebouw van De Windroos is blijven staan en bouwkundig versterkt. Het gebouw is onderdeel van het nieuwe kindcentrum Delfzijl West.
 • De bouw van Kindcentrum Delfzijl West is in 2021 gestart. In mei 2023 opende het nieuwe kindcentrum haar deuren.  
Kindcentrum Delfzijl West

Ontwikkelingen

Lees hieronder meer over de ontwikkelingen van Kindcentrum Delfzijl West.

Ontwikkelingen van Kindcentrum Delfzijl West

Op 10 juni 2021 was er een digitale informatiebijeenkomst over kindcentrum Delfzijl West. De projectleider heeft in grote lijnen laten weten wat op dat moment de stand van zaken was.

Wil je de presentatie ontvangen? Mail dan naar scholenprogramma@eemsdelta.nl.

De verkeersmaatregelen die we uitvoeren zijn vooral gericht op de veiligheid van het fietsverkeer dat van en naar het nieuwe kindcentrum aan de Jachtlaan rijdt. Op 6 plekken rond kindcentrum West zijn plannen uitgewerkt. Alle verkeersmaatregelen zijn klaar op het moment dat het nieuwe kindcentrum opent.
Het gaat om de volgende 6 plekken:

 1. T-splitsing Fivellaan en Weg naar den Dam
  Deze T-splitsing krijgt op de plek van het fietspad een gekleurd kruisingsvlak met taludmarkering. Er komen laag blijvende planten langs de rijbaan die ervoor zorgen dat de weg smaller lijkt. 
   
 2. Komgrens Fivellaan
  Bij de Komgrens op de Fivellaan wordt het oversteken veiliger gemaakt door het aanleggen van een middengeleider. Daarnaast wordt het oversteken ingeleid door wegmarkering aan beide kanten.
   
 3. Oversteek op de Hogelandsterweg
  Op de Hogelandsterweg komt een aanpassing in de wegbreedtes en een middengeleider. Daarnaast wordt hier een wegmarkering toegevoegd. Op de middengeleider moeten voetgangers en fietsers een zigzagbeweging maken, waardoor de overstekende fietser of voetganger niet ineens beide rijstroken kan oversteken. De rijbaan wordt vanaf de oversteek tot en met de rotonde Jachtlaan opnieuw voorzien van een nieuwe toplaag asfalt. 
   
 4. Kruispunt Jachtlaan en Ringoven
  Bij de Ringoven komt het fietspad vanaf de rotonde op de rijbaan uit. Fietsers krijgen daar in de huidige situatie geen voorrang, ondanks dat zij als bestuurder van rechts komen. Hiermee maken we de voorrangssituatie duidelijker voor het verkeer.
   
 5. Fietspad langs de Jachtlaan
  Het fietspad vanaf de rotonde op de Jachtlaan wordt verlengd tot aan de Stuurboordlaan. Het fietspad en voetpad komen tussen de bestaande bomenrij en de Jachtlaan in te liggen. Het bestaande voetpad wordt verplaatst.
   
 6. Rotonde inrit Jachtlaan
  Vanaf de rotonde komt een verhoogde inritconstructie de Jachtlaan op. Het moet dan duidelijk zijn dat je een 30 km/h zone inrijdt. Bovenop de inritconstructie hebben fietsers die oversteken voorrang.

Op het terrein naast het nieuwe kindcentrum komen nog ruim 90 parkeerplaatsen. Eind januari start KWS Infra uit Leek met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de parkeerplaatsen. 

Heuvelman GSO is eind september gestart met de aanleg van de parkeerplaats. De aanleg van de riolering en van de verhardingen volgen later dit jaar. De aan- en afvoer van het materiaal gaat via de Hogelandsterweg en de bouwinrit bij het Kindcentrum. Het kan gebeuren dat materieel wel via de Jachtlaan naar het terrein gaat. Tijdens de werkzaamheden staan er hekken rondom het terrein. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met december 2022.

De gemeente werkt aan een duurzaam bodembeleid. Het zand dat gebruikt wordt voor de aanleg van de parkeerplaatsen, is zand dat vrijkomt op de nieuwbouwlocatie van kindcentrum RENN4 in Appingedam. De grond die vrijkomt bij kindcentrum Delfzijl West, zal hergebruikt worden op het Eendrachtterrein in Appingedam. Op deze manier wil de gemeente verantwoord omgaan met grond door hergebruik.

Vragen en antwoorden

Lees hieronder de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomsten.

Vragen en antwoorden

De oversteek op de Hogelandsterweg zal zo worden aangepast dat er niet in een keer meer overgestoken kan worden. Hiervoor komt er een zogenaamde zig zag constructie. Op de middengeleider komt een bochtje om fietsers af te remmen. Deze middengeleider wordt groter dan de huidige. Hierdoor komt er meer opstelruimte. Door de te nemen bocht kijkt de fietser in de richting van het tegemoetkomend verkeer, voordat ook de tweede weghelft overgestoken wordt. Het geleiden gebeurt met hekwerkjes. De rijstroken van de Hogelandsterweg worden iets verlegd om ter plaatse van de oversteek ook nog wat meer snelheid uit het gemotoriseerd verkeer te halen.

Het fietspad komt parallel aan het huidige voetpad te liggen, tussen de rotonde en de Stuurboordlaan.

De voorrangssituatie wordt voorlopig niet aangepast.

Deze maat is bewust gekozen omdat kinderen hier makkelijk overheen kunnen kijken.

Ja, dat is dan gereed.

Het college gaat onderzoeken of hier mogelijkheden voor zijn.

Wil je op de hoogte blijven of heb je vragen?

De gemeente maakt regelmatig samen met haar partners een nieuwsbrief over kindcentrum Noord. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Of heb je vragen? Stuur een mail naar scholenprogramma@eemsdelta.nl.