Kindcentrum Noord

Op het terrein van Groen voor Rood aan de Waddenweg in Delfzijl komt het nieuwe Kindcentrum Noord. Kindcentrum Noord bestaat uit Onderwijs Mareland en Kids2b en is nu nog gevestigd in Brede School Noord. In de zomer van 2021 is de bouw gestart.

Over het plan

  • Wanneer Kindcentrum Noord klaar is, wordt een deel van de Brede school Noord afgebroken. Dit is het deel waar nu het onderwijs gevestigd is.
  • Het andere gedeelte van De Brede School Noord blijft staan en wordt versterkt. Dit gebeurt door Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In dit gedeelte van de Brede School Noord zit onder andere de sporthal.
  • Volgens de huidige planning is het kindcentrum op 2 december 2022 klaar.
  • Vanaf het nieuwe jaar wordt het kindcentrum in gebruik genomen.
Kindcentrum Delfzijl Noord
Brede School Noord

Ontwikkelingen

Lees hieronder meer over de ontwikkelingen in het project Kindcentrum Noord.

Kindcentrum Delfzijl Noord

Ontwikkelingen Kindcentrum Noord

Op 5 juli was er een informatiebijeenkomst in de Brede School Noord. Deze was ook via een livestream te volgen. Programmaleider Heiko Dijkhuizen (gemeente Eemsdelta) heeft informatie gedeeld over het nieuwe Kindcentrum Noord.

Tijdens de informatiebijeenkomst van 5 juli is de vraag gesteld of er maatregelen genomen kunnen worden bij het bruggetje aan de oostzijde van de Noorse straat. Het bleek dat auto's gebruik maakten van deze fietsbrug. De afzetpaaltjes waren hier niet meer aanwezig. De gemeente heeft deze paaltjes teruggeplaatst. 

Tijdens de starthandeling van Kindcentrum Noord zijn tijdscapsules overhandigd aan wethouder Jan Menninga. Deze tijdscapsules zijn gemaakt door de leerlingen van Kindcentrum Noord en peuters van Kids2B.

In november 2021 zijn we gestart met het samenstellen van een verkeerscommissie, om het verkeer rondom het nieuwe gebouw zo goed mogelijk te laten verlopen. Wil jij ook deelnemen? Mail dan naar scholenprogramma@eemsdelta.nl.

Vragen over de bouw?

Heb je vragen of opmerkingen tijdens de bouw van  Kindcentrum Noord? Mail dan naar Hesco Bouw via suggesties@hescobouw.nl.

Werktijden van Hesco Bouw

Maandag tot en met vrijdag vanaf 07.00 uur tot en met 17.00 uur.

Bouwverkeer 

Het bouwverkeer rijdt via een tijdelijke in- en uitrit vanuit de hoek aan de Waddenweg. Hierbij houdt het bouwverkeer rekening met de haal- en brengtijden van de schoolkinderen. 

Vragen en antwoorden

Lees hieronder de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomsten.

Vragen en antwoorden

De overweging zou geweest kunnen zijn dat normaal gesproken in een 30 km zone geen aparte fietspaden hoeven te worden aangelegd. Wel wordt er binnen de gemeente momenteel breed gekeken naar verkeer en de eventueel door te voeren aanpassingen. De suggestie om het fietspad door te trekken nemen we mee richting team Verkeer. 

Deze hele hoek heeft aandacht binnen de opgave "Van brug tot brug". Er wordt stedenbouwkundig en verkeerskundig bekeken of er meer duidelijkheid in genoemde situatie kan komen. 

De maatregelen/aanpassingen die er nu liggen zouden voldoende moeten zijn om in de Noorsestraat parkeren voor het brengen en halen van kinderen te ontmoedigen. Wat de snelheid betreft kunnen er periodiek snelheidsborden (smiley-borden) worden geplaatst, om bewustwording van de gereden snelheid te creëren.

Het is van belang om dit voortdurend te blijven monitoren en in te blijven spelen op de werkelijke situatie. 

Het onderwijsdeel van Brede School Noord zal op korte termijn worden gesloopt. De NCG is hiervoor verantwoordelijk. Het sportdeel blijft behouden en wordt versterkt.

Wil je op de hoogte blijven of heb je vragen?

De gemeente maakt regelmatig samen met haar partners een nieuwsbrief over Kindcentrum Noord. Wil je deze ontvangen? Stuur een mail naar scholenprogramma@eemsdelta.nl.

Lees hieronder de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

De status op juli 2021: op een van de schetsen van Kindcentrum Noord stond een sloot getekend tussen Kindcentrum Noord en de Noorsestraat. Het maken van de sloot hoort niet bij de opgave van Kindcentrum Noord.

De gemeente is bezig om de waterhuishouding voor Delfzijl Noord op orde te krijgen. Het maken van een sloot is daarvoor wenselijk. Nog voor de opening van Kindcentrum Noord staat er een natuurlijke scheiding tussen het kindcentrum en de Noorsestraat. Hierbij kun je denken aan een haag met een afrastering.