Kosten Cultuurcluster de Molenberg flink hoger dan begroot

De bouwkosten van het Cultuurcluster de Molenberg in Delfzijl worden flink hoger door waardevermindering van geld (inflatie) en de hoge energieprijzen. Wij stoppen tijdelijk met de bouw van de Molenberg om invloed te houden op de totale investeringskosten.

Lees hieronder het persbericht.

Kosten Cultuurcluster de Molenberg fors hoger dan begroot

De bouwkosten van het Cultuurcluster de Molenberg in Delfzijl worden fors hoger door inflatie en de hoge energieprijzen. Door de huidige situatie in de wereld stijgen de materiaalprijzen en is er grote onzekerheid op de bouwmarkt. Om grip te houden op de totale investeringskosten last de gemeente Eemsdelta een pauze in.

Beheersing van de kosten

Wethouder Meindert Joostens: "we lassen een pauze van enkele maanden in om de huidige situatie grondig te analyseren. In de analyse worden oplossingsrichtingen en scenario’s onderzocht voor de beheersing van de totale investeringskosten. Je ziet dat veel bouwprojecten momenteel te maken hebben met enorme kostenstijgingen en helaas treft dat ook het Cultuurcluster. Voordat we verder gaan met de voorbereidingen voor de bouw moeten we weten hoe we met die kostenstijging omgaan." De gebruikers van het Cultuurcluster zijn inmiddels geïnformeerd over de situatie.

Nieuwbouw

Eind 2019 heeft de raad van de gemeente Delfzijl het besluit genomen voor het bouwen van een nieuw cultuurcluster in Delfzijl met daarin theater de Molenberg, de bibliotheek en het IVAK. Deze nieuwbouw komt op de huidige plek van het theater en het aangekochte partycentrum De Bolder. Naast dit cultuurcluster omvat het plan ook woningbouw op deze locatie.

Voorlopig ontwerp van Cultuurcluster de Molenberg