Kustontwikkeling gemeente Eemsdelta krijgt vervolg met Eemszijlen

Het college wil de kustzone bij Borgsweer, Termunterzijl en Termunten verder ontwikkelen en toegankelijker maken voor inwoners, ondernemers en toeristen. Er is hiervoor een plan van aanpak gemaakt. Lees hieronder het persbericht.

Persbericht

Met de afronding van het project Marconi Buitendijks in zicht is er een plan van aanpak voor de volgende fase van de kustontwikkeling gemaakt.

Op basis van het plan van aanpak wordt de komende twee jaar onderzocht of het deelprogramma 'Eemszijlen' haalbaar is voor uitvoering. Het college gaat de raad voorstellen € 165.000,- beschikbaar te stellen om dit te onderzoeken. De raad neemt op 30 juni 2021 hierover een besluit.

Van Delfzijl tot Termunterzijl

De kustontwikkeling van de gemeente Eemsdelta wordt in delen en integraal opgepakt vanuit onder andere de ruimtelijke visie Marconi. Daarvoor is een nauwe samenwerking opgezet met de Provincie Groningen, Rijkswaterstaat, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, Groninger Landschap en Groningen Seaports.  

Wethouder Meindert Joostens: 'Het deelprogramma 'Eemszijlen' richt zich op de ontwikkeling van een (be)leefbare en klimaatadaptieve kustzone vanaf de Pier van Oterdum in Delfzijl tot en met de jachthaven van Termunterzijl én op het gebied rondom de spuisluis aan het einde van het Oude Eemskanaal. De gemeente gaat de inrichting van de kustzone samen met inwoners van deze dorpen en andere belanghebbenden oppakken. De eerste gesprekken zijn al gevoerd.'

Einde persbericht

Logo Eemsdelta