Landelijk Tijdelijk Noodfonds Energie

Heb je een laag of middeninkomen en een hoge energierekening? Mogelijk dat je financiële steun kunt krijgen bij het landelijk Tijdelijk Noodfonds Energie. Aanvragen kan tot 1 mei 2023.

Wat is het landelijk noodfonds?

Grote energieleveranciers en een aantal maatschappelijke organisaties hebben het landelijk Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Met dit noodfonds willen zij voorkomen dat huishoudens door de gestegen energieprijzen financiële problemen krijgen. Financiële ondersteuning vanuit het Tijdelijk Noodfonds Energie is een aanvulling op bestaande landelijke voorzieningen, zoals de energietoeslag en het prijsplafond op energie. Het Rijk ondersteunt dit noodfonds.

Voor wie is het landelijk noodfonds?

  • Het landelijk noodfonds is voor huishoudens die een bruto-inkomen tot 200% van het sociaal minimum hebben. Dat betekent dat jouw bruto-inkomen per maand lager is dan € 2.980,- als je alleenstaand bent of lager dan € 3.794,- als je samenwoont (inclusief 8% vakantiegeld). 
  • Ook heb je zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. 
  • Jouw energierekening is, afhankelijk van het inkomen, hoger dan 10 tot 13 procent van het (gezamenlijk) bruto-inkomen. 

Eenvoudig bekijken of je in aanmerking komt?

Je kunt ook via de noodfondscheck zien of je in aanmerking komt. Dit kan via de landelijke website Tijdelijk Noodfonds Energie.

Over welke periode kun je financiële steun krijgen?

Kom je voor financiële steun in aanmerking, dan krijg je van oktober 2022 tot en met maart 2023 een deel van de energierekening betaald. 

Welk deel van de energierekening krijg je betaald?

Het noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto inkomen. Bij huishoudens met een bruto-inkomen tot 160% van het sociaal minimum betaalt het noodfonds het bedrag boven de 10%. Huishoudens met een bruto-inkomen van 160 tot 200% krijgen het bedrag boven de 13% betaald. Het noodfonds maakt het bedrag over aan de energieleverancier. Die verrekent het bedrag met jouw maandelijkse voorschotnota. 

Hoe kun je een aanvraag doen en tot wanneer?

Doe jouw aanvraag via de landelijke website Tijdelijk Noodfonds Energie.

Op deze website vind je ook meer informatie over de aanvraag. Aanvragen kan tot 1 april 2023 over de periode oktober 2022 tot en met maart 2023. 

Door het prijsplafond dat op 1 januari is ingegaan, zie je verschil in de energierekeningen van 2022 en 2023. Daarom moet je twee aanvragen indienen: een aanvraag over de eerste drie maanden en een aanvraag over de laatste drie maanden.

Heb je vragen of hulp nodig bij het aanvragen?

Ga naar een van de gratis spreekuren van het Steunpunt Administratie van Cadanz Welzijn. De spreekuren zijn: 

  • iedere dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek in Appingedam.
  • iedere woensdag van 9.00 tot 12.00 in De Kajuit in Delfzijl.

Voor telefonische hulp kun je bellen met landelijke telefoonnummer 0800-0550 of stuur een mail via info@noodfondsenergie.nl.