Meerdere wegwerkzaamheden in Delfzijl

Aannemer Heuvelman GSO gaat in opdracht van de gemeente Eemsdelta vanaf eind augustus meerdere (weg)werkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij om het aanleggen van een nieuwe parkeerplaats voor Kindcentrum Delfzijl West aan de Jachtlaan en verkeersmaatregelen op 6 andere locaties.

Aan de Jachtlaan in Delfzijl bouwt de gemeente een nieuw kindcentrum: Kindcentrum Delfzijl West. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen bij het open gaan van het kindcentrum veilig naar school kunnen fietsen, voert de gemeente meerdere verkeersmaatregelen uit. Daarnaast komt er een parkeerplaats naast het nieuwe kindcentrum. 

Aanleg parkeerplaats aan de Jachtlaan 

Naast het nieuwe kindcentrum aan de Jachtlaan komt een parkeerplaats. Heuvelman GSO start op 22 augustus met de aanleg van de parkeerplaats. De aan- en afvoer van het materiaal gaat via de Hogelandsterweg en de bouwinrit bij het kindcentrum. Het kan voorkomen dat materieel via de Jachtlaan naar het terrein gaat. Tijdens de werkzaamheden staan er hekken om het terrein. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met december 2022. 

Wegwerkzaamheden bij jou in de buurt

De verkeersmaatregelen die we gaan uitvoeren zijn vooral gericht op de veiligheid van het fietsverkeer dat van en naar het nieuwe kindcentrum aan de Jachtlaan rijdt. Op 6 plekken rond kindcentrum West zijn hiervoor plannen uitgewerkt. Het gaat om de volgende locaties en wijzigingen: 

 • T-splitsing Fivellaan en Weg naar den Dam
  Deze T-splitsing krijgt een gekleurd kruisingsvlak met taludmarkering. Er komen laag blijvende planten langs de rijbaan die ervoor zorgen dat de weg smaller lijkt. 
 • Komgrens Fivellaan
  Bij de Komgrens op de Fivellaan wordt het oversteken veiliger gemaakt door het aanleggen van een middengeleider. Daarnaast wordt het oversteken ingeleid door wegmarkering aan beide kanten.
 • Oversteek op de Hogelandsterweg
  Op de Hogelandsterweg komt een aanpassing in de wegbreedtes en een middengeleider. Daarnaast wordt hier een wegmarkering toegevoegd. Op de middengeleider moeten voetgangers en fietsers een zigzagbeweging maken, waardoor de overstekende fietser of voetganger niet ineens beide rijstroken kan oversteken. De rijbaan wordt vanaf de oversteek tot en met de rotonde Jachtlaan opnieuw voorzien van een nieuwe toplaag asfalt. 
 • Kruispunt Jachtlaan en Ringoven
  Bij de Ringoven komt het fietspad vanaf de rotonde op de rijbaan uit. Fietsers krijgen daar in de huidige situatie geen voorrang, ondanks dat zij als bestuurder van rechts komen. Hiermee maken we de voorrangssituatie duidelijker voor het verkeer.
 • Fietspad langs de Jachtlaan
  Het fietspad vanaf de rotonde op de Jachtlaan wordt verlengd tot aan de Stuurboordlaan. Het fietspad en voetpad komen tussen de bestaande bomenrij en de Jachtlaan in te liggen. Het bestaande voetpad wordt verplaatst.
 • Rotonde inrit Jachtlaan
  Vanaf de rotonde komt een verhoogde inritconstructie de Jachtlaan op. Het moet dan duidelijk zijn dat je een 30 km/h zone inrijdt. Bovenop de inritconstructie hebben fietsers die oversteken voorrang.

Planning en communicatie

Op zijn vroegst start Heuvelman GSO eind augustus met het uitvoeren van de werkzaamheden. Voordat Heuvelman GSO wegen stremt of opbreekt, informeert de gemeente hierover via eemsdelta.nl/stremmingen.