Nieuwe beweegplekken in de gemeente Eemsdelta

Op dit moment maken we nieuwe openbare beweegplekken in zes verschillende dorpen. Het doel van deze beweegplekken is de leefbaarheid te vergroten in onze gemeente. Ook willen wij hiermee extra plekken regelen voor bewegen en ontmoeten.

De dorpen waarin de beweegplekken komen, zijn: Loppersum, Middelstum, Eenum, Wirdum, 't Zandt en Zijldijk. Om dit uit te kunnen voeren, zijn begin 2022 lokale werkgroepen gevormd in deze zes dorpen. Hierin zitten dorpsbewoners en belangenorganisaties. De werkgroepen zijn nu aan slag om te komen tot plannen, die passen bij het dorp en ingaan op de opgehaalde behoeftes.

Planning

De planning van nu is dat de beweegplekken halverwege 2023 klaar zijn. Tegelijkertijd maken wij afspraken met inwoners en lokale sportclubs, zodat de beweegplekken ook duurzaam worden gebruikt nadat ze klaar zijn.

Samen maken we de openbare ruimte in Eemsdelta een nog mooiere plek om te bewegen, sporten en elkaar te ontmoeten!

De zes beweegplekken zijn gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen.

Beweegplek
Beweegplek