Nieuwjaarstoespraak burgemeester Ben Visser

Op donderdag 12 januari 2023 was de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eemsdelta. Burgemeester Ben Visser sprak de aanwezigen toe. Zijn toespraak kun je hieronder teruglezen.

Nieuwjaarstoespraak

Appingedam, donderdag 12 januari 2023

Beste mensen,

Wat fijn om u te mogen begroeten. Hier in onze mooie nieuwe campus Eemsdelta. De prachtige voorziening in het hart van onze gemeente Eemsdelta. Hier leiden we de volgende generaties op. Rusten wij ze toe voor een mooie loopbaan in de verschillende sectoren van onze samenleving. De plek van de toekomst. Dank dat wij van de gelegenheid gebruik mogen maken om het nieuwe jaar te starten.

Veul hail en zegen in het naije joar. Het is goed gebruik in onze mooie provincie Groningen om elkaar met die oude en goede worden het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar.

Het nieuwe jaar ligt voor ons. Wat zal het ons brengen? We weten het niet. Toch gaan we het nieuwe jaar met vertrouwen in. Al was de start voor sommigen onder ons moeilijk. Denk aan de gezinnen die hun huis, hun hele hebben en houden door een felle brand kwijtraakten in de oudejaarsnacht. En ook onze fietsenmaker in Holwierde moest zijn pand door een vlammenzee verliezen. Gelukkig zijn er geen slachtoffers te betreuren. Maar niettemin, heel veel sterkte voor de mensen die het betreft. En heel veel dank aan onze mannen en vrouwen van de brandweer en hulpdiensten, die adequaat hebben opgetreden!

Mooi om te zien hoe er gelijk crowdfunding op gang kwam in Delfzijl. Als u mij vraagt: wat is u opgevallen in Eemsdelta in uw eerste jaar als burgemeester. Dan zeg ik: het sociale hart van de gemeenschap! Dat valt op. Niks geen stugge Groningers, maar een warme, sociale gemeenschap van mensen die iets voor elkaar over hebben. Dat is iets om te koesteren.

Ik ga nu even buiten de haven van Delfzijl praten:

Herzlich Wilkommen und alles güte für das neue Jahr an unseren liebe Freunden aus Aurich. Seit viele Jahren unseren Partnerstadt in Deutschland. Schön dass Sie hier sind um mit uns das neue Jahr an zu fangen. Herr Bürgermeister und Ihre Kollegen der Stadt Aurich. Wir freuen uns auf noch ein Jahr gute Freundschaft!

Als we terugblikken op het jaar 2022 dat achter ons ligt. Dan is dat een veelbewogen jaar geweest. Het begon stormachtig. Eunice rukte de daken van een heel rijtje woningen af in Appingedam. Gelukkig konden we de mensen adequaat opvangen en is de schade inmiddels weer hersteld.

In dezelfde week brak de vreselijke oorlog uit in de Oekraïne. Er kwam een stroom vluchtelingen onze kant op. Onder de naam Eemsdelta helpt Oekraïne staken onze inwoners meteen de handen uit de mouwen. Onze gemeenteraad gaf het college opdracht hulp te bieden waar mogelijk. Niet veel later realiseerden we een mooie opvang in Bierum en Wagenborgen. En onze gemeenschap? Zij toonde een warm sociaal hart! Geen onvertogen woord is er gevallen.

Misschien was 2022 wel een jaar waarin u te maken kreeg met rouw en het felste verdriet in uw leven. We denken aan de familie, vrienden en de buren van de jonge vrouw die om het leven is gebracht in Appingedam. Heel erg verdrietig. En aan dat kleine jongetje dat nu geen moeder meer heeft.

Of aan de familie van de jongen van 11 jaar die omkwam door een tragisch ongeluk vlakbij zijn huis in Westeremden. Als gemeenschap staan we ook om deze familie heen. En zo zijn er meer families die plotseling verlies moesten lijden.

Misschien kreeg u te maken met ziekte. Voor uzelf. Of uw echtgenoot. Of familielid. Moet u een moeilijke weg gaan. Die mensen wensen we ook veel sterkte en alle goeds. Ik denk ook aan ons raadslid Joop van der Lei, een sportieve man, die plotsklaps heel erg ziek werd, in het ziekenhuis terechtkwam, enorm verzwakte. Zelfs zo dat we rekening hielden met het ergste. Maar gelukkig mocht hij weer opknappen en zich terugvechten. Hij mag gelukkig zijn plaats weer in onze raad innemen. Daar zijn we dankbaar voor. Je ziet dan weer hoe kwetsbaar en broos ons leven eigenlijk is.

Door de oorlog werd ook de inflatie omhoog gejaagd. Energieprijzen die door het dak gingen. Misschien kreeg u dat volop voor de kiezen. Als gemeente proberen we met geld van het Rijk en ook lokale fondsen particulieren, verenigingen en stichtingen te helpen om deze gure winter door te komen.

Misschien waren er mooie dingen in 2022 voor u. Kreeg u een kindje, of een broertje of zusje. Wat is dat een geweldig iets: nieuw leven. Of misschien haalde je een diploma. Kreeg je een nieuwe baan. Of de sleutel van je nieuwe huis. Reden om dankbaar te zijn.

Wat ik ook mooi vond waren de grotere evenementen die door konden gaan na lange lockdowns. Denk aan de vrolijke Pinksterfeesten in Delfzijl, de gezellige Koningsdag in Loppersum en de drukbezochte nacht van Appingedam. Het werkbezoek van de Koning aan Middelstum. Goed dat hij met ons meeleeft en onze situatie op zijn manier onder de aandacht bracht. Het mocht allemaal goed gaan. Net als de jaarwisseling, die zonder grote calamiteiten mocht verlopen (op de woningbrand na).

Voor ons thuis was 2022 het jaar van een nieuwe start in Eemsdelta. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat we kregen van de gemeenteraad en van het college. Voor de fijne samenwerking met de ambtelijke organisatie. Ik ben ook dankbaar voor onze stijl van besturen in Eemsdelta. Het is rustig in de politiek. We zetten er samen de schouders onder. De meeste besluiten worden met grote meerderheid aanvaard. We gaan niet rollebollend over straat en willen allemaal het beste voor onze gemeenschap. We hebben een kundige en actieve griffie, die onze raad ondersteunt. Hartelijk dank ook voor jullie inzet! Dank ook voor de wijze waarop u mij en mijn gezin tegemoet bent getreden. Met warmte en met vriendelijkheid.

Het was voor sommigen misschien best even wennen. Zo’n urker…! En dan ook nog met mijn achtergrond. Met alle stereotypes die dat meebrengt...

Maar inmiddels hoop ik dat we wat aan elkaar gewend zijn geraakt en dat het toch wel meevalt met die nieuwe burgemeester… Bij mezelf merk ik een groeiende liefde voor onze inwoners en voor gemeente in al zijn diversiteit. De meer stedelijke kernen en de prachtige dorpen die we rijk zijn. De opgaven en problemen in ons gebied zijn groot, maar toch mag ik elke dag fluitend naar het werk gaan. Dank u wel voor de hartelijke reacties die ik iedere dag weer mag ervaren! En ook voor de kritiek. Dat houdt een mens ook bescheiden en scherp zo nu en dan.

Volgende maand presenteert de onderzoekscommissie van de parlementaire enquête haar rapport over de gaswinning. Het maakt veel los in de harten van onze inwoners. Het is goed dat er gestructureerd en eerlijk naar dit probleem is gekeken. Onze verhalen zijn gehoord. Onze tranen zijn gezien. Dank aan de mensen die wilden meewerken en compliment voor de wijze waarop ze dat hebben gedaan. In de film “Barst” komt sterk naar voren welke impact het alles heeft op de levens van onze inwoners. Op oud en ook op jong. Op de kinderen.

Het beeld dat zich opdringt is niet zo fraai. Een Rijksoverheid met verstrengelde belangen. De opbrengsten voor de Staatskas, de zakelijke belangen, het geld, die belangrijker waren dan de veiligheid en het welzijn van onze inwoners in het aardbevingsgebied.

Maar met opschrijven alleen zijn we er niet. Het moet beter worden voor onze mensen. Op die duizenden adressen. De mensen met scheuren in de muren en schuren in de ziel. Ze wachten. Hebben nog geen duidelijkheid. Of er is sprake van ongelijkheid. Ik ken geen taaier en weerbarstiger dossier in Nederland dan dit.

Onze mensen willen duidelijkheid en perspectief. Een einde aan de strijd. En dat hen recht gedaan wordt. Recht. Rust.

Dank ook in het bijzonder aan onze gemeentebestuurders, onze wethouder en ambtenaren die zich dag in dag uit inzetten voor de belangen van onze inwoners. Om in dit weerbarstige dossier, in dit moeras, toch positief te blijven, moed te houden, te proberen om een begaanbare weg te banen. Ook de andere portefeuillehouders kregen afgelopen jaar veel voor de kiezen. Denk aan de energiecrisis, de inflatie met alle problemen die dat geeft, de vluchtelingencrisis, maar ook het feit dat we nog maar net gefuseerd zijn. En dan al deze bijzondere dingen er bovenop. Ik wil mijn hartelijke waardering uitspreken. Voor de collega’s en voor onze secretaris en de ambtelijke mensen die loyaal het werk voor ons uitvoeren. Iedere dag weer opnieuw. Het gaat best goed met onze gemeente, twee jaar na de herindeling. En dat is niet vanzelfsprekend. In den lande gaat dat vaak ook nog wel eens anders. Maar bij ons gaat het goed. Dat is te danken aan alle collega’s, ambtelijk, bestuurlijk en politiek. Dank jullie wel. Laten we dat doorzetten in 2023!

In de regio zie ik dat we als Groninger gemeenten eendrachtig samen optrekken. Dat is goed. Eemsdelta wil constructief en krachtig samenwerken met onze buurgemeenten en breder in onze provincie. We hechten aan goede verhoudingen. Ook met het provinciebestuur. Dank voor de goede samenwerking met GS ook in 2022. Onze commissaris en de gedeputeerden en ook de ambtelijke dienst. We zetten in op nieuwe technieken en duurzame oplossingen voor de toekomst. Innovatie. Bijvoorbeeld in waterstof. Het is goed om met elkaar te investeren in deze energie van de toekomst.

“Groningen geeft je energie,” zou een mooie slogan zijn! Tegelijk moeten we eerlijk en realistisch kijken naar de impact op de woon- en leefomgeving van onze mensen. Welk effect heeft het? Wat zijn de nadelen? We moeten niet in dezelfde valkuilen stappen als destijds met de gaswinning.

Een ludieke actie was er ook. Onze zeehelden werden getrakteerd op een weekendje weg naar Vledder of all places, door de oudejaarsvereniging ‘de oliebol’ uit dezelfde streek. Het was een stunt. De zeehelden kunnen tegen een stootje en wij kunnen er wel om glimlachen. De vereniging vraagt aandacht voor een nationaal probleem: een tekort aan vrijwilligers.

En die oproep kunnen wij steunen. Kijk eens om je heen in je directe omgeving en vraag jezelf af: wie kan ik helpen in 2023?

Misschien kan je iemand helpen met een versterkingsdossier, schadedossier, financieel advies of het invullen van formulieren. En misschien moet je juist hulp vragen. Er is veel stille armoede. Verborgen armoede. Probeer over je schaamte heen te stappen. Als je geld tekort komt. Vraag om hulp. Je bent niet de enige. En je hoeft je niet te schamen!
Compliment voor onze voedselbank Eemsdelta en alle instanties die goed werk verrichten op het gebied van armoede. Of bijvoorbeeld Adolf Godlieb, de directeur van de Brede School Noord en de vrijwilligers daar, die midden in de wijk en de zeer diverse gemeenschap staan en daar goed werk doen voor de kinderen. Ik geniet erg van de contacten die ik op de school heb opgedaan en van de mensen die daar verschil maken in het leven van veel kinderen in hun wijk. Klasse!

Mensen, ik ga afronden, maar voordat ik dat doe ga ik nog heel even weer buiten de haven van Delfzijl praten:
Dear friends from Ukraine. We wish you all the best fort he new year. These are difficult times for you in your lives. The terrible and destructive war and agression Ukraine faces. The suffering of your people. We wish you in these hard circumstances: heil en zegen.

Heil means saving. May your country be saved. Zegen means blessing. May your people be blessed. May we receive peace this year. That the time of pain and suffering will come to an end. Although, the damage that has been done and the mourning for lives that have been lost are still there.

We hope to comfort you and your dear children in our refugee centers in Wagenborgen and Bierum. One of my favourite historical figures is Martin Luther King. He had a dream. He proclaimed: “Let freedom reign. Let justice roll down like waters and righteousness like a might stream.” That is our wish for 2023. For Odessa, for Marioepol, for Charkov and Kiev. For all of Ukraine. Freedom and justice!

Eline painted a beautiful painting for us. I would like to invite her on the stage and give her the floor!
(overhandiging)
Ziedaar: Het sociale hart van Eemsdelta in één oogopslag.

Veul hail en zegen in het naije joar!

Dankuwel!

Ben Visser, burgemeester van Eemsdelta

Wij wensen je een gezond en voorspoedig 2023.
Nieuwjaarswens gemeente Eemsdelta