Nieuwsbrief Opwierde juni 2021 is verspreid

De wijk Opwierde in Appingedam wordt ingrijpend vernieuwd, versterkt en verduurzaamd. De nieuwsbrief van juni 2021 is verspreid onder de bewoners van Opwierde.

Ruim 1500 woningen moeten aardbevingsbestendig worden gemaakt. Daarmee is de wijk Opwierde één van de grootste versterkingsopgaves in de gemeente Eemsdelta. De verschillende projecten worden gefaseerd uitgevoerd. Opwierde-Zuid is vol in uitvoering en de andere delen van de wijk volgen snel.

Bewoners van Opwierde hebben een nieuwsbrief ontvangen over de voortgang van de projecten en de herinrichting van de wijk. De nieuwbrief is ook af te halen op het Stadskantoor in Appingedam. Of bij Cadanz Welzijn (adres: Burgemeester Klauckelaan 16 in Appingedam). 

Je kunt de nieuwsbrief ook digitaal opvragen. Stuur dan een mail naar aardbevingendebaas@eemsdelta.nl.

Bouwterrein Opwierde-Zuid