Opknappen van groenvakken in Bornholmbuurt Delfzijl-Noord

Een deel van de groenvakken in de Bornholmbuurt in Delfzijl-Noord wordt opgeknapt. De kwaliteit van de planten in die groenvakken is namelijk slecht. De gemeente Eemsdelta heeft in samenwerking met Wijkbelangen Delfzijl-Noord een plan gemaakt hoe we dit willen doen.

Waarom we groenvakken opknappen

Het snoeien van beplanting is een belangrijke onderhoudsmaatregel om de kwaliteit van de groenvoorziening op peil te houden. Als snoeien geen optie meer is om beplanting op een aanvaardbaar niveau te krijgen, gaan we de groenvakken opknappen. Dit betekent dat de oude beplanting er uit gaat en nieuwe beplanting wordt geplant. Opknappen doen we ook als de beplanting voor (te) grote knelpunten zorgt. Een voorbeeld is dat mensen zich onveilig kunnen voelen door hoge beplanting bij een donkere parkeerplaats. Door lage beplanting is het zicht beter. Daarnaast willen we meer biodiversiteit. Bij de keuze voor nieuwe planten is extra aandacht besteed aan de natuurwaarde. Meer biodiversiteit betekent dat er meer variatie is in planten en dieren en dat is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat plagen minder kans krijgen.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats tussen half oktober en eind december 2021. Direct omwonenden krijgen in week 19 een brief van de gemeente. In deze brief staat om welke locatie(s) het gaat en welke nieuwe beplanting terugkomt. Omwonenden kunnen suggesties of tips over de groenvakken met ons delen. We kunnen niet beloven dat we alle wensen realiseren, maar misschien is er een idee of voorkeur die we gemakkelijk kunnen uitvoeren. Reageren kan door een e-mail te sturen naar gemeente@eemsdelta.nl (t.a.v. Groenvakken Bornholmbuurt). We ontvangen deze graag voor 1 juni 2021.

Groenvak in de Bornholmbuurt van Delfzijl-Noord