Oproep klankbordgroep Woldweg in Appingedam

De gemeente wil een klankbordgroep oprichten die meedenkt over de inrichting van de Woldweg. De klankbordgroep komt tot het einde van dit jaar ongeveer 2 tot 3 keer bij elkaar.

De gemeente is bezig de verkeersstromen op de Woldweg in Appingedam opnieuw te bekijken. Het gaat hierbij om de aansluitingen van de Burgemeester Klauckelaan en de Olingermeeden op de Woldweg. Op 13 december 2021 en 23 maart 2022 heeft de gemeente informatiebijeenkomsten georganiseerd om de omgeving hierover te informeren. Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over het plaatsen van een rotonde. Samen met omwonenden en overige belangstellenden wil de gemeente de rotonde en dit stukje Woldweg verder uitwerken. Hiervoor wil de gemeente een klankbordgroep oprichten. 

De klankbordgroep

De klankbordgroep komt tot het einde van dit jaar ongeveer 2 tot 3 keer bij elkaar. Het eerste overleg van de klankbordgroep wordt gepland in de week van 11 juli. De huidige planning is dat de aansluiting eind 2022 gerealiseerd is. De klankbordgroep denkt mee over de inrichting van de Woldweg. Vanuit de gemeente is ook een verkeerskundige aanwezig. 

Opgeven Klankbordgroep

Wil je je opgeven voor de klankbordgroep? Mail dan uiterlijk 6 juli 2022 naar josien.winter@eemsdelta.nl