Plaatsing uilentil en huiszwaluwmuur

Op het Eendrachtterrein in Appingedam hebben we in de buurt van de tiny houses een uilentil geplaatst en bij de Olingerhoogte staat een huiszwaluwmuur.

Dit hebben we gedaan omdat we vervangende leefruimte moeten bieden aan beschermde dieren en vogels in het gebied. Dit staat in de Wet natuurbescherming. De til en de muur zorgen ervoor dat kerkuilen en huiszwaluwen een plek hebben om hun nest te maken, te broeden en te verblijven. Op dit moment hebben zij nesten in een deel van de voormalige strokartonfabriek. Ook kijken we of we het gebied van de Olingerhoogte geschikt kunnen maken voor de huiszwaluw om voedsel te zoeken.

Kerkuilentil

We hebben een kerkuilentil in de buurt van de strokartonfabriek geplaatst, omdat er minimaal 4 verblijven moeten zijn voor de kerkuil. De oude nest- en slaapplaats van de kerkuil verdwijnt als de fabriek wordt gesloopt. Er is rondom de fabriek onderzoek gedaan om te kijken of er geschikte nestlocaties zijn in bestaande boerderijen. Samen met Stichting kerkuilenwerkgroep Groningen en milieuadviesbureau Eco Reest B.V. hebben we nog een aantal mogelijke locaties gevonden.

Huiszwaluwschuur
Huiszwaluwmuur

Huiszwaluwen en andere beschermde dieren

Voor de kolonie huiszwaluwen is een meterslange huiszwaluwmuur gebouwd in de omgeving van de fabriek.  
Bij de inrichting van woonwijk De Eendracht houden we rekening met de diersoorten die er nu leven. Er komen nestkasten in de nieuwe woningen en de daken zijn geschikt voor bijvoorbeeld de huismus en vleermuizen.

Kerkuilentil
Kerkuilentil