Regeling versterking cultuursector

Algemeen

Met deze regeling wil de gemeente Eemsdelta onze cultuursector stimuleren. De eenmalige subsidie is bedoeld voor de duur van 2 of 3 jaar voor een vernieuwing of versterking. Denk bijvoorbeeld aan startups die iets nieuws brengen in Eemsdelta, nieuwe samenwerkingsverbanden of een professionaliseringsslag.

Voor wie is de regeling?

De regeling kan alleen worden gebruikt door (tijdelijke) samenwerkingsverbanden van en/of zelfstandige culturele- en amateurkunstorganisaties uit Eemsdelta zonder winstoogmerk. 

Hoe hoog is de vergoeding?

Je kunt eenmalig subsidie aanvragen van maximaal € 15.000 per project. 

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 120.000. Als het totaal van de ontvangen aanvragen hoger is dan het subsidieplafond, dan wordt via loting de subsidie verstrekt. Meer daarover lees je in de regeling.

Hoe werkt het?

Je kunt de vergoeding tot en met 31 december 2023 aanvragen. De gemeente heeft alle culturele organisaties, die bij haar en het IVAK bekend zijn, geïnformeerd. 

Heeft jouw organisatie geen bericht gekregen?

Mail naar cultuur@eemsdelta.nl. Dan sturen we je de regeling en het aanvraagformulier. 

Meer informatie

Je kunt deze regeling online lezen op Overheid.nl.

Subsidieregeling versterking cultuursector gemeente Eemsdelta 2022-2023.

 Heb je nog vragen? Mail dan naar cultuur@eemsdelta.nl.