Rijksbouwmeester adviseert gemeente bij ruimtelijke projecten en versterkingsopgave

Het Atelier Rijksbouwmeester gaat de gemeente Eemsdelta helpen bij versterkingsprojecten en bij andere verschillende projecten. Lees hieronder het persbericht.

Persbericht

Het Atelier Rijksbouwmeester gaat de gemeente Eemsdelta helpen bij versterkingsprojecten en de ruimtelijke inrichting bij verschillende projecten. Op 31 maart bracht Rijksbouwmeester Floris Alkemade een bezoek aan de gemeente om de afspraken hierover vast te leggen in een uitvoeringsplan. Alkemade bezocht daarbij ook verschillende versterkingsprojecten in de gemeente.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: "Onze missie is het realiseren van een toekomstbestendig en leefbaar Eemsdelta waarin we met respect omgaan met onze rijke cultuurhistorie. De versterkingsopgave is een enorme opgave, waarbij wij alle hulp kunnen gebruiken om deze doelen te halen. Atelier Rijksbouwmeester helpt ons om met andere ogen te kijken naar de economische ontwikkelingen en de kansen in onze gemeente. Hun hulp grijpen we daarom met beide handen aan."

Het Atelier Rijksbouwmeester richt haar hulp in de gemeente Eemsdelta op drie ruimtelijke domeinen: Bouwen en Wonen, Cultuurhistorie en Erfgoed en Gezondheid en Zorg. Atelier Rijksbouwmeester gaat bijvoorbeeld adviezen maken voor aan stedenbouwkundigen en inspiratiebijeenkomsten met bewoners organiseren over de toekomst van de gemeente. Voor het onderdeel Bouwen en Wonen geeft Rijksbouwmeester Alkemade in het uitvoeringsplan het advies om een streekeigen bouwcultuur verder te ontwikkelen: "Het is belangrijk om de aandacht te richten op de nieuwe ‘Groningse’ bouwstijl die is afgestemd op de risico’s en mogelijkheden in het aardbevingsgebied.’’

Inspiratiebron voor ruimtelijke plannen en versterkingsprojecten

Het Atelier Rijksbouwmeester verwacht dat hun ideeën een inspiratiebron gaan worden voor toekomstige ruimtelijke ontwerpen. Onderdelen van de advisering kunnen ook gebruikt worden bij het maken van de gemeentelijke omgevingsvisie.

Einde persbericht

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.

Floris Alkemade en Annalies Usmany-Dallinga geven elkaar een coronaproof elleboog