Stand van zaken versterking Eemsdelta

Woensdag 15 februari stelde de gemeenteraad van de gemeente Eemsdelta het plan van aanpak Versterking 2023 vast. Dit was aanleiding om een overzicht te maken met de laatste stand van zaken van de versterkingsopgave in onze gemeente. In de infographic (afbeelding) hieronder zie je hoe het er voor staat.

Infographic Plan van Aanpak Versterking Eemsdelta 2023

Infographic van de stand van zaken Plan van Aanpak Versterking Eemsdelta 2023

Kun je het bestand niet lezen, bijvoorbeeld door een handicap? Lees dan hieronder de resultaten per categorie (uitleg infographic in tekst).

Resultaten per categorie

Plan van aanpak versterking 2023

Ieder jaar maakt de gemeente Eemsdelta een lokaal plan van aanpak Versterking. Dit plan is de officiële opdracht van de gemeente aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In het plan staat voor 2023 de prioritering en de globale planning van de adressen in de versterkingsopgave in onze gemeente. NCG is verantwoordelijk voor de uitvoering en voortgang van deze opdracht. We geven aan in welke volgorde NCG adressen voor opnames, beoordelingen en start uitvoering moet oppakken. Het plan is op 15 februari 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

Belangrijkste boodschap: onze opgave is nog lang niet klaar! Wij stoppen pas als iedere inwoner in ons versterkingsprogramma weet waar ie aan toe is, hoe lang dat ook nog moet duren.

Voortgang versterking Eemsdelta; de feiten en cijfers

 • 15.815 adressen in Eemsdelta zitten in de versterkingsopgave
 • 91% heeft een opname gehad (ruim 14.500 adressen)
 • 78% heeft een beoordeling gehad (ruim 12.000 adressen)
 • 32% is klaar met de versterking (ruim 5.000 adressen), 15% van de gebouwen zijn versterkt of gesloopt en nieuwgebouwd en 17% van de gebouwen voldoet aan de veiligheidsnorm
 • 40% is nog niet gestart met planvorming voor de uitvoering van de versterking (bijna 6.300 adressen). Dit hadden 1.000 adressen meer moeten zijn vanuit de prioritering uit plannen van eerdere jaren
 • Prioriteitscluster 1: Loppersum, Opwierde-Zuid Appingedam, Garrelsweer, ‘t Zandt, Opwierde-Noord Appingedam. Prioriteitscluster 2: Tuikwerd, Delfzijl, Scheepvaartbuurt-Zuid, Delfzijl, Wirdum, Zeerijp, Centrum Appingedam, Leermens, Meedhuizen, Tjamsweer, Appingedam. Prioriteitscluster 3: Oling/Eendracht, Appingedam, Biessum/Uitwierde, Oosterwijtwerd, Delfzijl-West, Westeremden, Eenum, Krewerd, Wagenborgen. Prioriteitscluster 4: Garsthuizen, Holwierde, Startenhuizen, Spijk, Huizinge, Stedum, Middelstum, Oranjebuurt Appingedam, Westerwijtwerd. Prioriteitscluster 5: Godlinze, Zijldijk, Toornwerd, Borgsweer, Bierum, Centrum Delfzijl, Losdorp, Termunten, Farmsum, Buitengebied Appingedam, Woldendorp.
 • Voortgang beoordelingen per prioriteitscluster. Cluster 1: 88 %. Cluster 2: 83%. Cluster 3: 73%. Cluster 4: 61%. Cluster 5: 42%.
 • Voortgang start planvorming per prioriteitscluster. Cluster 1: 73%. Cluster: 32%. Cluster 3: 38%. Cluster 4: 34%. Cluster 5: 17%.
 • Peildatum 3 februari 2023

Indeling prioriteit dorpen en wijken

 • Prioriteitscluster 1: Loppersum, Opwierde-Zuid Appingedam, Garrelsweer, ‘t Zandt, Opwierde-Noord Appingedam.
 • Prioriteitscluster 2: Tuikwerd, Delfzijl, Scheepvaartbuurt-Zuid, Delfzijl, Wirdum, Zeerijp, Centrum Appingedam, Leermens, Meedhuizen, Tjamsweer, Appingedam.
 • Prioriteitscluster 3: Oling/Eendracht, Appingedam, Biessum/Uitwierde, Oosterwijtwerd, Delfzijl-West, Westeremden, Eenum, Krewerd, Wagenborgen.
 • Prioriteitscluster 4: Garsthuizen, Holwierde, Startenhuizen, Spijk, Huizinge, Stedum, Middelstum, Oranjebuurt Appingedam, Westerwijtwerd.
 • Prioriteitscluster 5: Godlinze, Zijldijk, Toornwerd, Borgsweer, Bierum, Centrum Delfzijl, Losdorp, Termunten, Farmsum, Buitengebied Appingedam, Woldendorp.

Gebiedsvolgorde

Ons uitgangspunt is de versterking waar mogelijk gebiedsgericht aan te pakken. De zogenaamde 'hagelslag-aanpak' is niet wat we willen: her en der wordt versterkt. Dit geeft veel overlast in buurt en dorp en andere inwoners moeten onnodig lang(er) wachten.

Belangrijk: deze volgorde is slechts één element van prioritering. Andere overwegingen spelen ook een rol in de uiteindelijke volgorde op adresniveau, zoals: Toezeggingen en gewekte verwachtingen, looptijd/startdatum, risicoprofiel, gebiedsgerichte aanpak en gezond verstand.

Tijdelijke huisvesting

Voor ingrijpende bouwkundige versterkingen en sloop-nieuwbouw is tijdelijke huisvesting nodig. Dit is één van de kritische factoren in de planning van de uitvoering van de versterkingsopgave.

 • In totaal staan er nu 433 wisselwoningen in de gemeente Eemsdelta
 • En 2 wisselwinkels
 • Ruim 100 wisselwoningen zijn in aanbouw of bijna opgeleverd
 • Voor 400 tijdelijke woningen worden op dit moment locaties gezocht

Niet alleen woningen

De versterkingsopgave in Eemsdelta gaat niet alleen over woningen. Ook scholen, winkels/bedrijven, zorggebouwen, boerderijen, dorpshuizen, kerken en panden met een erfgoedstatus moeten worden versterkt.

Communicatie

 • Gemeente staat het dichtst bij inwoners
 • Persoonlijke communicatie
 • Proactief en transparant
 • Wij staan voor je klaar!

Ondersteuning nodig?

Onze onafhankelijke inwonersondersteuners ondersteunen jou wanneer je problemen ervaart op emotioneel en sociaal gebied als gevolg van de aardbevingen.

Onder andere door:

 • jou een luisterend oor te bieden
 • jou te ondersteunen bij het vinden van oplossingen
 • samen met jou te zoeken naar antwoorden
 • en als dat nodig is, te zoeken naar hulpverlening

Neem contact met hen op door te mailen naar inwonersondersteuners@eemsdelta.nl of te bellen naar 14 0596.

Meer weten?

Hele plan van aanpak lezen?

Vraag het aan via eemsdelta.nl/plan-van-aanpak.

De cijfers in het plan van aanpak hebben de peildatum oktober 2022.

De cijfers in deze infographic zijn geactualiseerd naar februari 2023.

Infographic van de stand van zaken Plan van Aanpak Versterking Eemsdelta 2023