Start bouw nieuwe sportaccommodatie in Spijk

Om de start van de bouw te vieren hebben wethouder Jan Menninga, locatiedirecteur Martha van Dijk van kindcentrum 't Maar en bestuursleden van voetbalvereniging Poolster en volleybalvereniging Poolster vandaag één van de heipalen geslagen.

Wethouder Jan Menninga: "In de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het sportpark en het terrein er omheen. Zo heeft de voetbalvereniging kunstgrasvelden gekregen en staat het nieuwe Kindcentrum 't Maar op het terrein. Nu gaan we door naar de volgende fase, namelijk de nieuwe sportaccommodatie. Het is goed dat we vandaag hier als partners aandacht aan hebben gegeven. Een mooi moment voor de school, de betrokken sportverenigingen en voor ons als gemeente."

Huidige situatie

Op het sportpark in Spijk staat al een gymzaal. Kindcentrum 't Maar gebruikt de gymzaal overdag voor het bewegingsonderwijs. s' Avonds wordt deze gymzaal gebruikt door de lokale sportverenigingen. Naast de gymzaal staat een sportvoorziening voor V.V. Poolster, bestaande uit kleedruimten en een sportkantine. Op het sportpark komt één nieuwe aardbevingsbestendig huisvesting voor zowel de sportvoorziening, als de nieuwe gymzaal. De oude gymzaal blijft in gebruik tot de nieuwe klaar is. 

Bestuur VV Poolster en Jan Menninga
Jan Menninga met locatiedirectrice Martha van Dijk en de bestuursleden van voetbalvereniging Poolster en volleybalvereniging Poolster.

De nieuwe accommodatie is een cofinanciering

De bouw van de nieuwe (binnensport) accommodatie wordt mogelijk gemaakt dankzij een cofinanciering vanuit het Nationaal Programma Groningen en V.V. Poolster.

Planning

Sinds 17 oktober zijn een aantal voorbereidende werkzaamheden gestart. Volgens de huidige planning is de nieuwe sportaccommodatie klaar in het najaar van 2023. In het najaar van 2023 zal ook de sloop van de huidige sportaccommodatie plaatsvinden, zodat einde 2023 alle werkzaamheden zijn afgerond.
 

Een schets van de entree van het nieuwe gebouw.
Onderschrift: Een schets van de entree van het nieuwe gebouw.