Stimuleringsregeling detailhandel compacte en aantrekkelijke centra beschikbaar

Met de stimuleringsregeling Eemsdelta 2023/2024 kunnen ondernemers en vastgoedeigenaren in de centrumgebieden van Appingedam en Delfzijl een financiële bijdrage ontvangen voor investeringen die bijdragen aan het compacter en aantrekkelijker maken van de centra.

Detailhandel belangrijk voor leefbaarheid Eemsdelta

De detailhandel in de hoofdkernen van Eemsdelta biedt een belangrijke bijdrage aan het economische klimaat, de werkgelegenheid en de leefbaarheid voor alle inwoners van de gemeente. In de geactualiseerde detailhandelsvisie is geadviseerd om ondernemers en vastgoedeigenaren in de centrumgebieden van Appingedam en Delfzijl mogelijkheden te bieden om te verhuizen, vastgoed en gevels te verbeteren en leegstaande panden in te vullen. 

Stimulans tot investeren

De stimuleringsregeling is een instrument om deze investeringen een extra stimulans te bieden. De regeling wordt bekostigd vanuit het NPG-project Versterken centrumgebieden Eemsdelta. 

Regeling bestemd voor kernwinkelgebieden

De regeling richt zich vooral op beperkte kernwinkelgebieden in Appingedam en Delfzijl. De reden hiervoor is het formaat van de opgave en het belang van een integrale blik op deze centra. Voor de dorpscentra Loppersum en Middelstum zijn ook middelen gereserveerd. Het gaat daarbij naar verwachting om een beperkt aantal trajecten waarop maatwerk zal worden toegepast.

Kijk voor meer informatie op de pagina Stimuleringsregeling centrumgebieden Eemsdelta.