Subsidieregeling energiekosten voor maatschappelijke organisaties

Algemeen

De gemeente Eemsdelta heeft een noodfonds van € 1 miljoen ingesteld voor maatschappelijke organisaties die door de sterk gestegen energiekosten moeite hebben de energierekening te betalen.

Wat houdt de subsidie uit het noodfonds in?

Het fonds ondersteunt verenigingen en stichtingen in 2022 en 2023 financieel bij het betalen van de energierekening. Aanvragers ontvangen 75% van de prijsstijging van energie over de periode oktober 2022 tot en met december 2023 (prijsverschil ten opzichte van 1 juli 2021). Daarnaast kunnen zij een subsidie krijgen voor het verkrijgen van een maatwerkadvies voor de verduurzaming van gebouwen.  

Wie bedoelen we met maatschappelijke organisaties?

Onder maatschappelijke organisaties vallen organisaties die lokaal en niet-commercieel zijn op het gebied van sport, cultuur, religie en dorps- en buurthuizen.

Maatwerkadvies voor verduurzaming gebouwen (EPA-advies)

Het noodfonds biedt subsidie voor zowel de extra energiekosten, als een subsidie voor het verkrijgen van maatwerkadvies. De subsidieregeling is bedoeld om maatschappelijke organisaties de tijd te geven om duurzaamheidsmaatregelen te nemen, zodat daarna de energiekosten betaalbaar(der) worden. De aanvrager moet daarom voor het krijgen van de subsidie een plan indienen waarin zij aangeeft welke maatregelen zij van plan is te gaan nemen. Deze maatregelen moeten voor de korte en lange termijn zijn om het energieverbruik te beperken en de duurzaamheid te verbeteren. Om hierbij te helpen is ook een subsidie opgenomen voor het verkrijgen van een maatwerkadvies. Voor het aanvragen van deze subsidie hoef je alleen een offerte van een EPA-adviseur aan te leveren. Voor het advies van een EPA-adviseur moet je vaak lang wachten, maak daarom op tijd een afspraak. 

Wat betekent EPA?

EPA is een energieprestatieadvies. Een daarvoor gekwalificeerde adviseur kan een advies opstellen waarin hij maatregelen benoemt die je kunt nemen om in de toekomst je energiekosten te verlagen. Denk hierbij aan isolatie, ventilatie, beglazing of de wijze van verwarming van het pand.

Wanneer kun je de subsidie aanvragen?

Het aanvragen van de subsidie voor de gestegen energiekosten kan op drie momenten en met terugwerkende kracht vanaf oktober 2022. De drie subsidieperiodes zijn:

 • Oktober tot en met december 2022 – dit kon aangevraagd worden tot en met 12 februari 2023. Deze periode is nu gesloten.
 • Januari 2023 tot en met juni 2023 – dit kan aangevraagd worden tot en met 12 augustus 2023. 
 • Juli 2023 tot en met december 2023 – dit kan aangevraagd worden tot en met 12 februari 2024. 

De subsidie voor het maatwerkadvies voor verduurzaming gebouwen (EPA-advies) kan tot 1 januari 2024 worden aangevraagd.

Wat heb je nodig voor het invullen van het online aanvraagformulier?

Voor het invullen van de aanvraag voor een subsidie heb je nodig:

 • DigiD-gegevens.
 • Het bankrekeningnummer (IBAN) van de organisatie.
 • Jaarrekening (afrekennota) van de energieleverancier waar de maand juli 2021 bij in zit.
 • Bewijsstuk waaruit het nieuwe tarief blijkt in de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Dat kan het nieuwe energiecontract zijn of een brief van de energieleverancier met de nieuwe tarieven.
 • Datum waarop de aanvrager de jaarafrekening van de energieleverancier verwacht.
 • Een plan waarin aanvrager aantoont op welke wijze de organisatie energieverbruik beperkt, dan wel duurzaamheidsmaatregelen neemt op korte en lange termijn. Deze verplichting geldt vanaf het tweede subsidietijdvak en dient eenmalig ingediend te worden.
 • Als aanspraak gemaakt kan worden op een compensatieregeling voor gestegen energiekosten van een andere (overheids-)instelling zoals het rijk of de provincie:
 • Bewijs dat een aanvraag is ingediend om in aanmerking te komen voor een voorziening ter compensatie van de gestegen energieprijzen van het rijk, de provincie of een andere (overheids-)instelling. Als een besluit is genomen op de aanvraag, moet ook dit besluit bij de aanvraag toegevoegd worden.

Wanneer voor de eerste keer namens de organisatie een subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente Eemsdelta: 

 • Geldige statuten.
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel. 

Voor het aanvragen van de subsidie voor maatwerkadvies voor de verduurzaming van gebouwen heb je extra nodig:

 • Een offerte van een EPA-adviseur. 
   

Hoe vraag je de subsidie aan?

Aanvragen kan op verschillende manieren.

Online aanvragen

Je kunt je aanvraag online doen via de link hieronder. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Ga naar het onlineformulier voor het aanvragen van de subsidieregeling energiekosten voor maatschappelijke organisaties.

Mailen of per post

Vraag via de link hieronder het aanvraagformulier op. Je ontvangt het dan direct via mail. Hiervoor hebben we alleen je mailadres nodig.

Vraag het formulier Aanvraag subsidieregeling energiekosten voor maatschappelijke organisaties op.

Heb je vragen?

Mail dan naar team Subsidies via het mailadres gemeente@eemsdelta.nl. Vermeld in je mail het onderwerp “Noodfonds maatschappelijke organisaties”. Je kunt team Subsidies ook mailen als het aanvragen niet lukt.