Tijdelijke opvang asielzoekers in Farmsum

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming gegeven om ongeveer 150 asielzoekers op te vangen. De opvang is in het voormalige kantoorgebouw aan de Hogelandsterweg 16 in Farmsum. Wij willen deze mensen een veilig onderdak bieden.

Lees hieronder het persbericht.

College B en W werkt mee aan tijdelijke opvang asielzoekers

Het college van B en W heeft medewerking toegezegd aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de opvang van ongeveer 150 asielzoekers in het voormalige kantoorgebouw aan de Hogelandsterweg 16 in Farmsum. Dit gebouw is recent omgebouwd tot hotel voor buitenlandse werknemers. Het COA huurt de locatie van de particuliere eigenaar voor een periode van zes maanden.

Het college gaat daarmee in op het verzoek aan gemeenten om waar mogelijk hulp te bieden bij het vergroten van de opvangcapaciteit en het (tijdelijk) huisvesten van vergunninghouders. Door de toegenomen instroom uit onder meer Afghanistan is er grote druk ontstaan op de opvangcapaciteit van het COA.

Het college van B en W ziet de urgentie van deze situatie. Burgemeester Gerard Beukema: "We hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid een veilig en humaan onderkomen te bieden aan onder meer de Afghaanse evacuees die onder zeer moeilijke omstandigheden op de vlucht zijn gegaan. Daarnaast vinden we dat voorkomen moet worden dat opvang in sporthallen of andere locaties die daarvoor niet geschikt zijn, nodig is."

Voorwaarden

De medewerking van het college is onder de voorwaarden van een absolute maximale duur van 6 maanden en opvang van asielzoekers met een kansrijke asielaanvraag. De opvang is bedoeld voor met name gezinnen met kinderen, maar er zullen ook nareizigers komen: familieleden van asielzoekers die al een verblijfsvergunning in Nederland hebben. Burgemeester Beukema: "Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de opvanglocatie. Gezien de ervaring met het tijdelijke asielzoekerscentrum aan het Zwet in Delfzijl waarbij we nauwelijks klachten krijgen uit de samenleving, verwachten we ook nu geen problemen."

De gemeente Eemsdelta levert een ruime bijdrage aan de opvang van asielzoekers. Het asielzoekerscentrum (azc) aan het Zwet in Delfzijl heeft een capaciteit van 400 bewoners en zit op dit moment vol. Deze locatie sluit, als het in aanbouw zijnde azc aan het Zwet 40 in januari 2022 open gaat. Dat heeft een capaciteit van 672 bewoners. Het tijdelijk asielzoekerscentrum wordt snel ontmanteld.

Grote behoefte aan opvangplaatsen

Corina Deekens, regiomanager Noord van het COA, is blij met deze tijdelijke opvangcapaciteit. “Doordat er momenteel meer asielzoekers in Nederland aankomen, en er naar verhouding onvoldoende statushouders naar een woning in een gemeente doorstromen, is de behoefte aan opvangplaatsen erg groot. We zijn er dankbaar voor dat de gemeente Eemsdelta ons op deze manier een eindje uit de brand helpt. We verwachten de locatie in Farmsum zeer binnenkort in gebruik te gaan nemen.”

Informatie voor omwonenden

De bedrijven en omwonenden van de opvanglocatie aan de Hogelandsterweg 16 zijn vandaag geïnformeerd. Ook de vereniging Dorpsbelangen en Volksvermaken Farmsum is op de hoogte gebracht.

De gemeente biedt de inwoners de mogelijkheid om in gesprek te gaan met burgemeester Gerard Beukema als er vragen zijn. Op onze gemeentelijke website vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Je kunt op de website van het COA meer informatie vinden.

Einde persbericht.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.