Tijdelijke versoepeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gestopt per 1 oktober 2021. Als je na deze periode financiële ondersteuning nodig hebt, kun je tijdelijke bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Deze versoepeling geldt voorlopig tot maximaal 1 april 2022.

Verschil met de Tozo-uitkering

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Tozo is dat we jouw onderneming toetsen op levensvatbaarheid en dat je meer bewijsstukken moet aanleveren. Het is ook belangrijk dat jouw administratie op orde is en dat je recente cijfers kunt aanleveren.

Heb je recht op de tijdelijke regeling Bbz-regeling?

Wil je weten of je recht hebt op Bbz? Doe de check op www.krijgikbbz.nl. Twijfel je? Neem dan eerst contact met ons op via bbz@eemsdelta.nl. Lees ook de voorwaarden hieronder.

Voorwaarden Bbz-regeling

Jouw onderneming moet levensvatbaar zijn. Dit zal de gemeente Eemsdelta toetsen. Het totaal van jouw gezinsinkomen moet onder het sociaal minimum komen, het inkomen van jouw partner telt ook mee.  Het sociaal minimum inkomen is per 1 juli 2021:

 • Ondernemer met partner van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.541,00 netto per maand.
 • Ondernemer gehuwd met partner in de AOW gerechtigde leeftijd: € 1.627,08 netto per maand.
 • Ondernemer met partner en kinderen waarbij 1 van u 18,19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder is: € 1.344,99 netto per maand.
 • Ondernemer met partner zonder kinderen, waarbij u beiden 18,19 of 20 zijn: € 532,58 netto per maand.
 • Ondernemer met partner waarbij 1 van u 18,19 of 20 jaar is: € 1036,58 netto per maand.
 • Ondernemer met partner en kinderen waarbij u beiden 18,19 of 20 jaar zijn: € 840,78 netto per maand.
 • Alleenstaande ondernemer van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.078,70 netto per maand.
 • Alleenstaande ondernemer van 18 tot 21 jaar: € 266,29 netto per maand.

Zijn jij en jouw partner beiden zelfstandige? Dan kan slechts één van beiden een aanvraag indienen. Beide partners moeten de aanvraag ondertekenen. Je wordt aangemerkt als partner wanneer je:

Getrouwd of geregistreerd partners bent; óf op hetzelfde adres woont en:

 • Samen een huishouden hebt. 
 • Ex-echtgenoten of ex-partners bent.
 • Samen een kind hebt.
 • Jij het kind van je partner hebt erkend of je partner jouw kind heeft erkend.
 • Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Verdere voorwaarden

 • Je bent een starter, een gevestigde, een oudere, beëindigende zelfstandige tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je woont in de gemeente Eemsdelta.
 • Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en je bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Je werkt minimaal 1.225 uur per jaar.
 • Je hebt een (gezamenlijk) inkomen onder het sociaal minimum, zoals hierboven weergeven.
 • Je kunt de aanvullende uitkering voorlopig ontvangen tot maximaal 1 april 2022.
 • Wij stellen jouw inkomen vast per kalendermaand.
 • Wij onderzoeken of jouw bedrijf levensvatbaar is.

Worden jouw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente Eemsdelta kan zowel bij de aanvraag maar ook achteraf jouw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over jou en jouw partner opvragen die relevant zijn voor de verstrekking van Bbz.

Geef wijzigingen in jouw (financiële) situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door. Bijvoorbeeld als je meer of minder gaat verdienen, als je gaat verhuizen of als de gezinssamenstelling wijzigt.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag.

Je moet dit inkomen opgeven bij jouw belastingaangifte over het jaar 2021. Mogelijk betaal je hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer je geen gebruik zou maken van deze regeling.

Heb je een partner en kennen wij aan jou een aanvullende uitkering toe? Dan ontvang je beiden een deel van deze uitkering. Je ontvangt dan een gesplitste jaaropgave, je moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaal jij of jouw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer je geen gebruik maakt van deze regeling.

Bbz-regeling aanvragen?

Stuur een mail naar bbz@eemsdelta.nl waarin je aangeeft dat je de Bbz-regeling wilt aanvragen. Ook met vragen kun je terecht via dit mailadres.

Ben je ondernemer in Eemsdelta en heb je nog andere vragen?

Heb je vragen die met de coronacrisis te maken hebben? Dan kun je terecht bij het coronaloket via coronaloket@eemsdelta.nl. Bellen kan naar het telefoonnummer van de gemeente. De gegevens staan onder deze pagina.