Toezichtskader Wmo

Algemeen

De gemeente bepaalt wie toezicht houdt op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het toezichtskader staat de werkwijze van de toezichthouder. In Eemsdelta is de GGD toezichthouder.

Wat doet de toezichthouder?

In Eemsdelta zijn verschillende zorgaanbieders. Die moeten zich aan kwaliteitseisen houden. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), in de Wmo-verordening en andere Wmo-regelgeving van Eemsdelta.

De toezichthouder controleert of zorgaanbieders zich aan de kwaliteitseisen houden. In het toezichtskader staat hoe de toezichthouder te werk gaat en op welke voorwaarden zorgaanbieders worden gecontroleerd.

Waar vind je het toezichtkader?

Het toezichtskader van Eemsdelta is officieel bekendgemaakt via Overheid.nl en voor iedereen online in te zien.

Ga naar het Toezichtskader kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.