TONK

Kun je noodzakelijke kosten zoals woonlasten moeilijk betalen? Dan kun je wellicht ondersteuning krijgen via de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

Vraag het aanvraagformulier online aan.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een uitkering van de gemeente als je weinig inkomen hebt als gevolg van de coronamaatregelen. En als je hierdoor problemen hebt met het betalen van je woonkosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om huur, de hypotheek of de kosten van elektriciteit.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De uitkering hangt af van je situatie en bedraagt maximaal €3,750 over de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Om de hoogte te berekenen kijken we onder andere naar:

  • De hoogte van je woonkosten,
  • Je inkomen op dit moment,
  • Eventuele medebewoners met wie je de woonkosten kunt delen,
  • Welk deel van de kosten je zelf nog kunt betalen met dit inkomen (je draagkracht).

Wanneer kom je voor de TONK-uitkering in aanmerking?

  • Als je door de coronamaatregelen te maken hebt met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen. Onder inkomensterugval wordt in deze regeling verstaan: als het netto inkomen in januari 2021 minstens 30% lager is dan het netto inkomen in januari 2020.
  • Als je (gezamenlijk) netto inkomen in de maand januari 2021 niet hoger is 2.500 euro per maand exclusief vakantiegeld.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

De regeling gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.

Je kunt de TONK-uitkering in de periode januari 2021 tot 1 oktober 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. Je vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat je de aanvulling op je inkomen echt nodig hebt.

Hoe vraag je een TONK-uitkering aan?

De TONK vraag je aan tot uiterlijk 1 november 2021. Het aanvraagformulier vraag je aan via ons online formulier. Wij sturen daarna het formulier naar jou op. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kun je terugsturen naar de gemeente via de post of via de mail naar tonk@eemsdelta.nl.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.