Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw Hadders-Algra

Burgemeester Ben Visser reikte vandaag de Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw prof. Dr. M. Hadders-Algra. De benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau was op dinsdag 26 april 2022 toegekend aan mevrouw Hadders- Algra. Ze kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn omdat ze in het buitenland was. Vandaag kreeg ze de versierselen opgespeld.

Lees hieronder het persbericht

In de Nicolaïkerk in Appingedam zijn op dinsdag 26 april 2022 acht inwoners van de gemeente Eemsdelta gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding. Wegens een verblijf in het buitenland was het voor gedecoreerde mevrouw Hadders-Algra niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Burgemeester Ben Visser heeft haar telefonisch op de hoogte gebracht van de toekenning van de Koninklijke Onderscheiding. 

Op woensdag 8 juni 2022 reikte burgemeester Ben Visser de Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw Hadders-Algra. De uitreiking vond plaats in het Oude Raadhuis in Appingedam.

Professor M. Hadders-Algra is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Professor Dr. Hadders-Algra was na haar studeren werkzaam op de afdeling ontwikkelingsneurologie van het University Medical Center Groningen (UMCG); waar ze promoveerde in 1987. Nadien werd zij hier assistent professor en in 2002 hoogleraar ontwikkelingsneurologie. 

Mevrouw heeft met haar wetenschappelijk onderzoek een grote bijdrage geleverd aan de kennis en de verbetering van de zorg voor het ontwikkelende kind (met en zonder beperkingen), nationaal en internationaal. Zij heeft vele studenten medisch, maar ook vanuit de psychologie, biologie, bewegingswetenschappen, fysiotherapie, ergotherapie begeleid.  Dit deed zij met veel toewijding. Ze is een inspiratiebron voor velen.

Het onderzoek van prof. Dr. Hadders-Algra omvat onder meer de volgende thema's;

  • Vroege opsporing van kinderen met een hoog risico op ontwikkelingsproblemen.
  • Vroege behandeling  voor baby's en kinderen met motorische problemen.
  • Ontwikkeling van houdingsregulatie bij kinderen met/zonder motorische problemen.
  • Effect van voeding tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van kinderen.
  • Ontwikkelen van meetinstrumenten voor het in kaart brengen en vervolgen van de neurologische en motorische ontwikkeling van jonge kinderen.

Het onderzoek van professor Hadders  heeft nationaal en internationaal veel impact gehad: zij heeft ruim 300  publicaties op haar naam staan, meerdere handboeken geschreven voor een internationaal en nationaal publiek, is veel gevraagd op congressen en voor het geven van cursussen over de hele wereld. 

Daarnaast heeft ze zich van 2000 tot 2009 vrijwillig ingezet als secretaris van de The European Academy of Childhood Disability (EACD), periode 2002-2008 als voorzitter van de kerkenraad van de Hervormde Kerk in Appingedam en van 2008 tot 2014 als bestuurslid van de Stichting Vrienden van Lyndensteyn (Revalidatiecentrum Friesland). 

Ook was professor Hadders-Algra vanaf 2009 coördinator en redactielid van het boek Kinderrevalidatie, een uitgave van de Stichting Boek Kinderrevalidatie, vanaf 2015 vrijwilligster bij de Protestantse gemeente Appingedam, vanaf 2019 vrijwilliger bij de ASWA-Welzijn te Appingedam en is zij Member of the Editorial Board/Committee of 'Acta Paediatrica', 'Infant Behavior and Development'.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding mevrouw Hadders-Algra. Op de foto zie je mevrouw en haar man samen met de burgemeester.
Afbeelding: Mevrouw Hadders-Algra met haar man en burgemeester Ben Visser