Uitslag onderzoek naar participatie

In september konden alle ondernemers, inwoners, medewerkers van de gemeente, raadsleden en collegeleden een digitale vragenlijst over participatie invullen. Hieronder zie en lees je meer over de uitslag van de vragenlijst.

In de gemeente Eemsdelta werken we samen. Zowel onze inwoners en ondernemers als de gemeente hebben plannen, wensen en ervaringen. Om hier onderzoek naar te doen hebben we digitale vragenlijst gemaakt. De vragen gingen onder andere over hoe het contact en de samenwerking is met de gemeente. Ook hebben we een beeld gekregen van welke thema's er leven.

Uitslag digitale vragenlijst

In totaal hebben 1048 personen de vragenlijst ingevuld. Hiervan zijn 18,6% medewerker bij de gemeente, 1,9% college- of raadslid, 74,4% inwoner boven de 18 jaar, 0,8% inwoner onder de 18 jaar en 4,3% ondernemer. Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld, heel erg bedankt! 

Uitkomst onderzoek naar participatie