Uitslagen verkiezing Provinciale Staten

Algemeen

Hoe is er gestemd tijdens de verkiezing van de Provinciale Staten op 15 maart 2023? Je vindt hieronder de uitslagen (processen verbaal), controleverslag en het bijbehorende OSV-bestand.

Verslag controleprotocol en OSV

Hieronder vind je:

  • Controleprotocol GSB
  • OSV uitdraai