Uitslagen verkiezing Waterschap Noorderzijlvest

Algemeen

Hoe is er gestemd tijdens de verkiezing van Waterschap Hunze en Aa's op 15 maart 2023? Je vindt hieronder de uitslagen (processen verbaal), controleverslag en het bijbehorende OSV-bestand.

Verslag controleprotocol en OSV

Hieronder vind je:

  • Controleprotocol GSB
  • OSV uitdraai