Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten

Algemeen

Na 15 maart kun je de uitslagen van de verkiezingen Provinciale Staten op deze pagina bekijken.
Hoe is er gestemd? Je vindt hieronder de uitslagen (processen verbaal), controleverslag en het bijbehorende OSV-bestand.

Verslag controleprotocol en OSV

Hieronder vind je:

  • Controleprotocol GSB
  • OSV uitdraai